029 - 010 til 014 - 1879

Mpr nr. A029010

Mpr nr. A029011
Dato : 18790510
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Lægekandidat. En plads ved Nørrejyske sindssygeanstalt bliver fra den 1. juni d.å. Ansættelsen sker på 1/2 år og lønnen er 300 kr. for halvåret samt fri station. Ansøgninger om pladsen indsendes inden den 24. maj til direktionen for sindssygeanstalten. Sendes til: Hospitalet Tidende, Ugeskrift for Læger, Berl. Tidende, samt til Frederiks hospitals kontor for kommunehospitalets kontor med anmodning om at blive ophængt blandt bekendtgørelser for hospitalets læger.  

Mpr nr. A029012
Dato : 18790224
Forfatter:Friis, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital inspektionskontor meddeler, at cand. med. et chir. Friis er ansat som kandidat fra den 1. marts.

Mpr nr. A029011
Dato : 18790510
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Lægekandidat. En plads ved Nørrejyske sindssygeanstalt bliver fra den 1. juni d.å. Ansættelsen sker på 1/2 år og lønnen er 300 kr. for halvåret samt fri station. Ansøgninger om pladsen indsendes inden den 24. maj til direktionen for sindssygeanstalten. Sendes til: Hospitalet Tidende, Ugeskrift for Læger, Berl. Tidende, samt til Frederiks hospitals kontor for kommunehospitalets kontor med anmodning om at blive ophængt blandt bekendtgørelser for hospitalets læger.

Mpr nr. A029014
Dato : 18790206
Forfatter:Gædeken
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter alm. Da der foreligger flere andragender om mandlige, i Nørrejylland hjemmehørende, sindssyges optagelse i den herværende anstalt, skulde direktionen, efter at der ved en jysk pt.'s død er bleven en plads ledig, herved i henhold til regulativets s 21 tjenstlig forespørge, om sindssygeanstalten ved Århus i den nærmeste fremtid måtte ønske at belægge den ledig blevne plads. Gædeken. Man svarer, at der ingen kandidater er til den ledige plads.

 

 

Kasse 029

20151120124737_00001.jpg 20151120124737_00002.jpg 20151120124737_00003.jpg 20151120124737_00004.jpg 20151120124737_00005.jpg
20151120124737_00006.jpg 20151120124737_00007.jpg 20151120124737_00008.jpg 20151120124737_00009.jpg