031 - 001 til 003 - 1881

Mpr nr. A031001
Dato : 18811104
Billede 001-005
Forfatter:Colding, Maren Kathrine af Ålborg Velinder, Sofie Ludovika Barfod, overopsynsdame
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter personligt. To pladser for kvindelige patienter er bleven ledige i Viborg, de belægges med Maren Kathrine Colding af Ålborg og Sofie Lovika Velinder og overføres under ledsagelse af overopsynsdame frk. Barfod.

Mpr nr. A031002
Dato : 18811026
Billede 006
Forfatter:Reiersen, cand med reservelæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital meddeler, at cand. med,. Reiersen er udnævnt til reservelæge fra 1. november.

Mpr nr. A031003
Dato : 18811008
Billede 007-009
Forfatter:Eilertsen
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Skel. Gårdejer Eilertsen ønsker et tjørnehegn afkappet og klippet idet det skader hans afgrøder. Han henviser til loven af 6. marts 1869. Anstalten svarer, at både grøften og diget som hegnet står på tilhører anstalten, hvilket giver hegnet en afstand af 3 alen til nabomarken. Anstalten er derfor ikke forpligtiget efter omtalte lov.

 

Kasse 031

20151125110959_00001.jpg 20151125110959_00002.jpg 20151125110959_00003.jpg 20151125110959_00004.jpg 20151125110959_00005.jpg
20151125110959_00006.jpg 20151125110959_00007.jpg 20151125110959_00008.jpg 20151125110959_00009.jpg