031 - 004 til 006 - 1881

Mpr nr. A031004
Dato : 18811010
Billede 001-003
Forfatter:Fausing, Marie enkefru patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter personligt. Der er blevet en plads ledig i Viborganstalten, som bliver belagt med enkefru Marie Fausing, der har været i familiepleje på Viborgegnen, men nu opgivet af plejefamilien .

Mpr nr. A031005
Dato : 18810826
Billede 004-005
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. I anledning af det af hr. overlægen i behagelig skrivelse af 22. d.m. derom fremsatte andragende meddeler justitsministeriet Dem hermed tilladelse til i tiden fra den 25 til den 29. d.m. at foretage en rejse her i landet.

Mpr nr. A031006
Dato : 18810812
Billede 006-012
Forfatter:Hjortshøj, P I, skolelærer og kirkesanger Petersen, G M, skolelærer
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kirkesanger. P. I. Hjortshøj, der er lærer ved Vejlby skole og kirkesanger på hospitalet ansøger om afsked på grund af alder. Denne bliver bevilliget og i stedet bliver tredielærer G. M. Petersen, Vejlby ansat med en årsløn af 200 kr.

 

Kasse 031

20151125112318_00001.jpg 20151125112318_00002.jpg 20151125112318_00003.jpg 20151125112318_00004.jpg 20151125112318_00005.jpg
20151125112318_00006.jpg 20151125112318_00007.jpg 20151125112318_00008.jpg 20151125112318_00009.jpg 20151125112318_00010.jpg
20151125112318_00011.jpg 20151125112318_00012.jpg