031 - 016 til 018 - 1881

Mpr nr. A031016
Dato : 18810625
Billede 001-002
Forfatter:Weihe, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital meddeler, at kandidat Weihe er udpeget til kandidat ved ned Nørrejyske anstalt indtil den 1. august.

Mpr nr. A031017
Dato : 18810212
Billede 003-007
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Sundhedskollegiet. Optagelseskriterier. Kollegiet spørger hvordan man i den nuværende situation kan gøre noget for to patientkategorier 1) de helbredelige og 2) de farlige Holm svarer, at man kan anbringe rolige uhelbredelige på andre institutioner, på fattighuse eller hos familien. Det er den eneste måde at skaffe flere senge pladser på, hvis man ikke ville udvide eller nybygge anstalter

Mpr nr. A031018
Dato : 18821020
Billede 008-009
Forfatter:Meyer, Johan Sigvard skomagermester patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Pt. personligt. Skomagermester Johan Sigvard Meyer er udskreven fra hospitalet og vil genoptage sit arbejde. Derfor bedes anstalten om at skrive en helbredsattest for ham: "At skomagermester...af Ålborg den 5. sept. d.å. er udskrevet af sindssygeanstalten som helbredet, bevidnes hermed.

 

Kasse 031

20151127144857_00001.jpg 20151127144857_00002.jpg 20151127144857_00003.jpg 20151127144857_00004.jpg 20151127144857_00005.jpg
20151127144857_00006.jpg 20151127144857_00007.jpg 20151127144857_00008.jpg 20151127144857_00009.jpg