Kasse 032 1882

Mpr nr. A032001
Dato : 18830307
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning 1882

   

032-001

Mpr nr. A032002
Dato : 18821030
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det har ikke været muligt at skaffe kandidater fra Frederiks hospital, ej heller har det været muligt at få kandidater til den tilbudte løn. Man søger derfor ministeriet om en kandidatplads, der varer et år og giver 1000 kr. og fri station. Dette bevilliges.

   

032-002

Mpr nr. A032003
Dato : 18821001
Billede 001-005
Forfatter:Meulengracht, Brygger
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Oplysninger vedr. fødevarer. Brygger Meulengracht fra Ceres bryggeriet skriver om ølkvalitet (hans tilbud er afvist ved licitationen). Desuden ønsker han oplyst om en anden brygger fra Meilby har sagt ufordelagtige ting om ham i et brev til direktionen.

Mpr nr. A032004
Dato : 18820913
Billede 006
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Direktionen meddeler byrådet, at gasblusset har været så svagt, at lyset gik ud kl. 7.45. Man antager, at der er hul på gasledningen.

Mpr nr. A032005
Dato : 18820810
Billede 007
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En plads som lægekandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig til 1. september førstkommende. Ansøgninger om pladsen, som er på et halvt år og lønnen med 300 kr. for halvåret og fri station, stiles til anstaltens direktion og indsendes til undertegnede overlæge i løbet af 14 dage. Holm.

Mpr nr. A032006
Dato : 18821012
Billede 008-021
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Middelfart. Til brug ved planlægning af et nyt hospital i M. søger man oplysning om, hvor mange patienter, der er på venteliste. Der svares, at der er 90 på venteliste, men derudover er der et antal uhelbredelige, ca. 80 i antal som man har afvist på grund af pladsmangel. Alle disse pt. er rolige. Endvidere spørger man, hvor meget vand, der dagligt forbruges til alle formål. svaret er 805 tdr..

 

 

032-003 til 006

Mpr nr. A032007
Dato : 18820715
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 1883-84.

 

032-007-1
032-007-2
032-007-3
032-007-4
032-007-5
032-007-6

032-007

Mpr nr. A032008
Dato : 18830419
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Ved tillægsbevillingsloven for finansåret 1882-83 er givet hjemmel for det dyrtidstillæg enbeds- og bestillingsmænd forholdsvis 727,29 kr. og 785,18 kr.

Mpr nr. A032009
Dato : 18820704
Forfatter:Mortensen, Marie af Kristrup patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Pt. personligt. En plads er blevet fri i Viborg for en kvindelig pt. Man sender Marie Mortensen af Kristrup.

Mpr nr. A032010
Dato : 18820630
Forfatter:Mørch, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital meddeler, at cand. med. et chir. Mørch er udpeget til kandidat på anstalten.

   

032-008 til 010

Mpr nr. A032011
Dato : 18820501
Forfatter:Christensen, Dorthea Amalie patient Jensen, Jacobine Medime patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Pt. personligt. Der er blevet to pladser ledige i Viborg. Man sender de to kvindelige pt. Dorthea Amalie Christensen og Jacobine Medime Jensen. Der er indhentet samtykke fra de berørte sogneråd.

 

 

032-011

Mpr nr. A032012
Dato : 18820321
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Hoslagt har jeg den ære at sende det høje kollegium årsberetningen for den Nørrejyske sindssygeanstalt for 1881. Til det kgl. sundhedskollegium

 

 

032-012

Mpr nr. A032013
Dato : 18820315
Billede 001-003
Forfatter:Stabell, H, maskinmester
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Maskinmester H. Stabell ønsker, at den del af lønnen der hidtil har været udbetalt i naturalier for fremtiden skal udbetales som penge. Han anslår beløbet til 400 kr. årligt - svarene til forplejningen på 3. kl. Dette bliver ham tildelt, men man vil ikke udbetale nogen godtgørelse for det værelse han bebor på anstalten, men ikke benytter da han bor hjemme.

Mpr nr. A032014
Dato : 18820228
Billede 004-005
Forfatter:Nielsen, L S, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. På den kgl direktions vegne meddeler inspektionen på Frederiks hospital, at cand. med. et chir. L. S. Nielsen udnævnes til kandidat ved anstalten.

Mpr nr. A032015
Dato : 18820218
Billede 006-008
Forfatter:Schneekloth, Axel Emil, kandidat Howitz, prof gynækologiske klinik
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Axel Emil Schneekloth, der er kandidat fra 1878, søger en stilling som kandidat ved anstalten. Han har tidligere været ved diakonissestiftelsen og Frederiksberg hospital. Samtidig hermed har han været assistent på prof. Horwitz gynækologiske klinik.

 

 

032-013 til 015