034 - 001 til 002 - 1884

Mpr nr. A034001
Dato : 18841120
Billede 002-007
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Iflg. lov af 7. maj 1884 skal københavnske og udenlandske patienter kunne indlægges på alle anstalter mod fuld betaling. Østifternes anstalt sender en beregning der bygger på plakat af 13. oktober 1847, hvorefter betalingen er 1200 kr. på 1. kl. og 900 kr. på 2. kl. En patient fra udlandet skal betale 1400 kr. på 1. kl. og 1100 kr. på 2. kl. Jyske anstalt mener, at det er forkert at medregne byggeomkostningerne i prisen, og direktionen mener ikke at man skal bruge højere betalingssatser en de nu gældende.

Mpr nr. A034002
Dato : 18841212
Billede 008-009
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Til brug under en verserende sag anmoder* ministeriet om, at få oplysninger om, hvor meget anstaltens inventar og løsøre er forsikret for, og om forsikringen svarer til genstandens virkelige værdi.

 

Kasse 034

20151129110811_00001.jpg 20151129110811_00002.jpg 20151129110811_00003.jpg 20151129110811_00004.jpg 20151129110811_00005.jpg
20151129110811_00006.jpg 20151129110811_00007.jpg 20151129110811_00008.jpg 20151129110811_00009.jpg