034 - 007 til 011 - 1884

Mpr nr. A034007
Dato : 18840704
Billede 001-002
Forfatter:sterbye, P I
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Undertegnede tillader sig herved at ansøge om pladsen som fast kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus for 1 år fra 1. august 1844. Jeg tog medicinsk embedseksamen sommer 1883 med laudabilis. Mit nuværende opholdssted er kysthospitalet på Refsnæs, hvor jeg har været ansat siden efteråret 1883 .... P I Østerbye.

Mpr nr. A034008
Dato : 18840607
Billede 003-004
Forfatter:Helweg, Kr, resl
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Undertegnede, hvis ansættelse som resl. ved anstalten udløber den 1. juli i år, ansøger herved den høje direktion om at få denne forlænget. Kr. Helweg.

Mpr nr. A034009
Dato : 18440222
Billede 005-029
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning 1883. Hoslagt har jeg den ære at oversende det høje kollegium min årsberetning for den Nørrejyske sindssygeanstalt i 1883 Holm

Mpr nr. A034010
Dato : 18840112
Billede 030
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks til husholderen og oldfruen. Idet jeg finder mig foranlediget til at forbyde mandligt besøg på de for pigerne i køkkenet og vaskeriet bestemte sovekamre og anviser dem borgerstuen og den ved siden af køkkenudgangen beliggende spisestue til at modtage besøg i, anmoder jeg Dem om at gøre dette bekendt for pigerne samt påse, at forbudet bliver overholdt Holm

Mpr nr. A034011
Dato : 18840102
Billede 031
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En plads som fast kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt er ledig den 1. februar førstkommende. Den besættes på 1 år og lønnes med 1000 kr. og fri station. Ansøgninger om pladsen, stilede til anstaltens direktion, indsendes i løbet af tre uger til undertegnede overlæge. Holm. Til hosp. Tid., Ugeskr. f. læger., Berl. Tid., Frederiks Hosp., Kommune Hosp.

 

Kasse 034

20151129122718_00001.jpg 20151129122718_00002.jpg 20151129122718_00003.jpg 20151129122718_00004.jpg 20151129122718_00005.jpg
20151129122718_00006.jpg 20151129122718_00007.jpg 20151129122718_00008.jpg 20151129122718_00009.jpg 20151129122718_00010.jpg
20151129122718_00011.jpg 20151129122718_00012.jpg 20151129122718_00013.jpg 20151129122718_00014.jpg 20151129122718_00015.jpg
20151129122718_00016.jpg 20151129122718_00017.jpg 20151129122718_00018.jpg 20151129122718_00019.jpg 20151129122718_00020.jpg
20151129122718_00021.jpg 20151129122718_00022.jpg 20151129122718_00023.jpg 20151129122718_00024.jpg 20151129122718_00025.jpg
20151129122718_00026.jpg 20151129122718_00027.jpg 20151129122718_00028.jpg 20151129122718_00029.jpg 20151129122718_00030.jpg
20151129122718_00031.jpg