Kasse 034 1884

Mpr nr. A034001
Dato : 18841120
Billede 002-007
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Iflg. lov af 7. maj 1884 skal københavnske og udenlandske patienter kunne indlægges på alle anstalter mod fuld betaling. Østifternes anstalt sender en beregning der bygger på plakat af 13. oktober 1847, hvorefter betalingen er 1200 kr. på 1. kl. og 900 kr. på 2. kl. En patient fra udlandet skal betale 1400 kr. på 1. kl. og 1100 kr. på 2. kl. Jyske anstalt mener, at det er forkert at medregne byggeomkostningerne i prisen, og direktionen mener ikke at man skal bruge højere betalingssatser en de nu gældende.

Mpr nr. A034002
Dato : 18841212
Billede 008-009
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Til brug under en verserende sag anmoder* ministeriet om, at få oplysninger om, hvor meget anstaltens inventar og løsøre er forsikret for, og om forsikringen svarer til genstandens virkelige værdi.

   

034-001 til 002

 

Mpr nr. A034003
Dato : 18841103
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Ministeriet har indhentet den vedlagte kommentar fra Sundhedskollegiet og beordrer anstalten til at udarbejde et forslag til, hvordan der kan skaffes 15% flere patienter ind. Man henviser til den reckske plan om bedre ventilation og centralvarme og indsender et budgettillæg. Udvidelsen skal ske fra den 1. april 1885.

   

034-003

 

Mpr nr. A034004
Dato : 18840823
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Holm ansøger ministeriet om tilladelse til at være borte fra anstalten fra den 26. til den 30. d.m. for at foretage en rejse i Jylland.

   

034-004

 

Mpr nr. A034005
Dato : 18840715
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1885-86. Vedlagt tegninger til ailesprøjte og tilbud til opstilling af telefonapparater.

 

034-005-1
034-005-2
034-005-3
034-005-4

034-005

Mpr nr. A034006
Dato : 18850723
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revisionspapirer

   

034-006

Mpr nr. A034007
Dato : 18840704
Billede 001-002
Forfatter:sterbye, P I
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Undertegnede tillader sig herved at ansøge om pladsen som fast kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus for 1 år fra 1. august 1844. Jeg tog medicinsk embedseksamen sommer 1883 med laudabilis. Mit nuværende opholdssted er kysthospitalet på Refsnæs, hvor jeg har været ansat siden efteråret 1883 .... P I Østerbye.

Mpr nr. A034008
Dato : 18840607
Billede 003-004
Forfatter:Helweg, Kr, resl
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Undertegnede, hvis ansættelse som resl. ved anstalten udløber den 1. juli i år, ansøger herved den høje direktion om at få denne forlænget. Kr. Helweg.

Mpr nr. A034009
Dato : 18440222
Billede 005-029
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning 1883. Hoslagt har jeg den ære at oversende det høje kollegium min årsberetning for den Nørrejyske sindssygeanstalt i 1883 Holm

Mpr nr. A034010
Dato : 18840112
Billede 030
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks til husholderen og oldfruen. Idet jeg finder mig foranlediget til at forbyde mandligt besøg på de for pigerne i køkkenet og vaskeriet bestemte sovekamre og anviser dem borgerstuen og den ved siden af køkkenudgangen beliggende spisestue til at modtage besøg i, anmoder jeg Dem om at gøre dette bekendt for pigerne samt påse, at forbudet bliver overholdt Holm

Mpr nr. A034011
Dato : 18840102
Billede 031
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En plads som fast kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt er ledig den 1. februar førstkommende. Den besættes på 1 år og lønnes med 1000 kr. og fri station. Ansøgninger om pladsen, stilede til anstaltens direktion, indsendes i løbet af tre uger til undertegnede overlæge. Holm. Til hosp. Tid., Ugeskr. f. læger., Berl. Tid., Frederiks Hosp., Kommune Hosp.

   

034-007 til 011