035 - 003 til 004 - 1885

Mpr nr. A035003
Dato : 18850620
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Til 1. august førstkommende bliver en plads ledig som fast kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus. Ansættelsen er på et år og lønnes med 1000 kr. og fri station. Ansøgninger om pladsen, stilede til sindssygeanstaltens direktion indsendes til undertegnede indtil den 15. juli. Holm. Berl. Tid., Hosp. Tid., Ugerskr. f. læger., Opslag på Frederiks Hosp., og Kommune Hosp..

Mpr nr. A035004
Dato : 18850703
Forfatter:Eibe, Thorvald
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Undertegnede, der i sommeren 1885 har taget den medicinske embedseksamen, og som fra den 1. november 1844 til 1. februar 1855 har været ansat som kandidat ved Århus sindssygeanstalt og endvidere i 1882 og 1883 har i 21 måneder gjort tjeneste som lægekandidat på Kommunehospitalet og Blegdamshospitalet i København tillader sig herved at ansøge den ærede direktion for Århus sindssygeanstalt om* den 1. august ledigblivende plads som fast kandidat dersteds. Thorvald Eibe.

 

Kasse 035

20151202120220_00001.jpg 20151202120220_00002.jpg 20151202120220_00003.jpg