035 - 007 til 012 - 1885

Mpr nr. A035007
Dato : 18850721
Billede 001-002
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Til 1. september førstkommende bliver ved den Nørrejyske sindssygeanstalt en plads ledig for en lægekandidat. Ansættelsen er på 4 måneder og lønnen er 50 kr. mdl. og fri station. Ansøgninger om pladsen, som også kan søges af ældre medicinske studerende, indsendes inden 15. august til undertegnede overlæge. Holm. Hosp. tid. Ugeskr. f. læger. Fred. Hosp. Kommunehosp.

Mpr nr. A035008
Dato : 18850808
Billede 003
Forfatter:Howitz, D, prof
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Elektrisk lys. Idet jeg tillader mig at bruge min broder prof. Howitz's navn som introduktion vover jeg at anmoder Dem om velvilligt at besvare mig følgende spørgsmål.- Hvorledes stiller De dem med hensyn til indlæggelsen af elektrisk lys på den Dem underliggende anstalt? Tror De at det vil være hensigtsmæssigt og tror De at det vil være muligt at komme til at anlægge det når betingelserne...højst moderate? Såfremt De skulle ønske det vil jeg komme over til Århus for at se på anstalten og danne mig en ide om omkostningerne såfremt De skulle være af den formening at et tilbud ville blive antaget. I håb om at De tilgiver mig den ulejlighed jeg herved forvolder Dem og imødeseende Deres velvillige svar forbliver jeg med Særdeles højagtelse Deres ærbødige D. Horwitz

Mpr nr. A035009
Dato : 18851102
Billede 004-005
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge det høje ministerium om tilladelse til være fraværende fra sindssygeanstalten i en uge fra den 3. nov. at regne for at gøre en rejse til København. Holm. Ministeriet giver tilladelse.

Mpr nr. A035010
Dato : 18851026
Billede 006-008
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Vareindkøb. Sammen med ministeriet fastsætter anstalten, at der ikke kan deltage udlændinge eller udenlandske firmaer i licitationen

Mpr nr. A035011
Dato : 18851218
Billede 009-013
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhold for personale. Hospitalet faste kandidat har besørget anden kandidatens arbejde sideløbende med sit eget, nu anmoder man ministeriet om, at udbetale andenkandidatens løn* ministeriet mener at han har været konstitueret som afløser og vil kun udbetale 100 kr.

Mpr nr. A035012
Dato : 18851211
Billede 014-016
Forfatter:Nielsen, R, klosterlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Såfremt den i ugeskrift for læger for nylig averterede kandidatplads på Århus Sindssygeanstalt endnu står ledig, tillader jeg mig herved at melde mig som ansøger til samme. Jeg blev medicinsk kandidat i januar 1879, var derefter...kandidat på kommunehospitalets 6. afdeling i 3 måneder, kandidat på Københavns amtssygehus i 8 måneder og har senere dels været vikar, dels amanuensis, sidst hos klosterlæge R. Nielsen i Vemmetofte. For tiden er jeg ikke i lægevirksomhed, men kan på grund af forholdene ikke tiltræde nogen plads før den 20. ds. I håb om snart at modtage hr. professorens ærede svar på mit andragende forbliver jeg...

 

Kasse 035

20151202132112_00001.jpg 20151202132112_00002.jpg 20151202132112_00003.jpg 20151202132112_00004.jpg 20151202132112_00005.jpg
20151202132112_00006.jpg 20151202132112_00007.jpg 20151202132112_00008.jpg 20151202132112_00009.jpg 20151202132112_00010.jpg
20151202132112_00011.jpg 20151202132112_00012.jpg 20151202132112_00013.jpg 20151202132112_00014.jpg 20151202132112_00015.jpg
20151202132112_00016.jpg