035 - 014 til 016 - 1885

Mpr nr. A035014
Dato : 18850520
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandsikring. Anbringelse af dobbelte jerndøre i brandmurene. Forhøjelse af facademuren. .. hvor en lavere bygnings tag slutter sig til facaden. Tilvejebringelse af brandmure i hver af de to store vestlige bygninger. Merudgift i forhold til budgettet: smedearbejde 4710 kr., murerarbejde 3222 kr., tømrerarbejde 1700 kr. malerarbejde 279 kr. i alt 9911 kr.

Mpr nr. A035015
Dato : 18850401
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Den 1. maj førstkommende bliver en plads ledig som lægekandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Den besættes for et tidsrum af fire måneder, og lønnen er 50 kr. månedlig og fri station.- Ansøgninger om pladsen indsendes i løbet af 3 uger til undertegnede overlæge. Holm. Hosp. Tid. Ugeskrift for læger. Frederiks Hosp. Kommunehosp.

Mpr nr. A035016
Dato : 18850103
Forfatter:Kjærgaard, N C, stud med kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. N. C. Kjærgaard søger pladsen som anden kandidat med løn på 50 kr. mdl og fri station. Han er stud med og har tidligere gjort 21/2 måneds kandidattjeneste.

 

Kasse 035

00014 brandledninger.jpg 20151202141706_00001.jpg 20151202141706_00002.jpg 20151202141706_00003.jpg 20151202141706_00004.jpg
20151202141706_00005.jpg 20151202141706_00006.jpg 20151202141706_00007.jpg 20151202141706_00008.jpg