036 - 002 til 006 - 1887-88

Mpr nr. A036002
Dato : 18871028
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vand. Vandstanden i bassinerne synker, og tilførslen af vand svigter. Der tilkaldes brøndborer fra Ålborg og der løber udgifter op til 4500 kr. på, som ministeriet anmodes om gennem tillægsbevilling

Mpr nr. A036003
Dato : 18871022
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Tillægget til medicinaltaksten fra 1. juli 1887 kan ikke fremskaffes gennem amtet. Holm skriver til ministeriet og udbeder sig hjælp, idet tillægget er nødvendigt for at kunne revidere apotekerregningerne

Mpr nr. A036004
Dato : 18871025
Forfatter:Christensen, C M, stud med et chir
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Stud. med. et chir. C. M. Christensen ansøger om plads fra den 1. november* han antages. Breve fra en sagfører, der spørger om Christensen har været kandidat. C. har opgivet sine studier og er emigreret til Australien.

Mpr nr. A036005
Dato : 18870909
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. St. Hans Hospital udbeder sig eksemplar af anstalterne spisereglement, da man skal til at revidere sit eget reglement

Mpr nr. A036006
Dato : 18870819
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Holm beder sig lov til at være fraværende fra hospitalet fra den 22.-26. august for at rejse til Fyn. Tillades af ministeriet.

 

Kasse 036

20151211113536_00001.jpg 20151211113536_00002.jpg 20151211113536_00003.jpg 20151211113536_00004.jpg 20151211113536_00005.jpg
20151211113536_00006.jpg 20151211113536_00007.jpg 20151211113536_00008.jpg 20151211113536_00009.jpg 20151211113536_00010.jpg
20151211113536_00011.jpg 20151211113536_00012.jpg 20151211113536_00013.jpg 20151211113536_00014.jpg 20151211113536_00015.jpg
20151211113536_00016.jpg 20151211113536_00017.jpg 20151211113536_00018.jpg 20151211113536_00019.jpg 20151211113536_00020.jpg