037 014-015 1878

Mpr nr. A037014
Dato : 1888
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Udkast til årsberetning for 1887.

Mpr nr. A037015
Dato : 18880915
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Selvmord: som oplyst blandt bilagene - hermed sendes tilbage - værende skrivelse af 18 f.m. fra Hasle m.fl. herredes kontor, har der i en årrække ved indtrufne selvmord på sindssygeanstalten været fulgt den fremgangsmåde, at der til herredskontoret indsendte dødsattest har været ledsaget af en udførlig skrivelse fra overlægen, i hvilken der er givet en fremstilling af den afdødes sygdom og dødsmåde idet denne med alle særlige omstændigheder, særligt også med hensyn tilopsynspersonalets forhold til den afdøde og dennes død, straks er blevet omhyggeligt undersøgt af overlægen, og der er henstillet til herredskontoret, hvorvidt øvrigt noget var at foretage. Man har ansat det for at være af væsentlig betydning, at det udførte selvmord blev så lidt bekendt som muligt blandt de sindssyge, idet et sådant ikke kan andet virke skadeligt på disse, idet det er en vel konstateret erfaring* at et selvmord let trækker andre med sig, så at man altså har al anledning til at befrygte nye ulykker som følge af den allerede indtrufne mellem en befolkning, blandt hvilken selvmordstanker spiller en så fremtrædende rolle og overfor hvilken end ikke den omhyggelige påpasselighed er i stand til heltat forebygge udførelsen af enkelte selvmord. Når herredskontoret hidtil ikke har fundet anledning til at optage forhør her på stedet, tør dette betragtes som en anerkendelse fra kontorets side af, at undersøgelsen af overlægen er udført så samvittighedsfuldt som sagens alvor kræver, og fra øvrigheden er optrådt på den måde. I de sindssyges interesse må det håbes at den hidtil brugte fremgangsmåde også for fremtiden må bruges, selv om muligvis lovens bogstav ikke bliver fulgt.

 

Kasse 037

     

20151213152133_00001.jpg 20151213152133_00002.jpg 20151213152133_00003.jpg 20151213152133_00004.jpg 20151213152133_00005.jpg
20151213152133_00006.jpg 20151213152133_00007.jpg 20151213152133_00008.jpg 20151213152133_00009.jpg 20151213152133_00010.jpg
20151213152133_00011.jpg 20151213152133_00012.jpg 20151213152133_00013.jpg 20151213152133_00014.jpg 20151213152133_00015.jpg
20151213152133_00016.jpg 20151213152133_00017.jpg 20151213152133_00018.jpg 20151213152133_00019.jpg 20151213152133_00020.jpg
20151213152133_00021.jpg