037 017-018 1878

Mpr nr. A037017
Dato : 18880126
Forfatter:Hornemann, Louis
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Undertegnede tillader sig hermed at ansøge om den ledige plads som fast kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Jeg er født i 1856, tog medicinsk embedseksamen i sommeren 1882, har gjort tjeneste som kandidat på det kgl. Frederiks Hospital fra 1. maj 83 - 1. maj 85, har i foråret 1886 i 3 måneder været ansat som kandidat og konstitueret reservelæge på Almindelig Hospital og har for øvrigt siden den tid været reservelæge i marinen, hvorfra jeg nu efter ansøgning hjemsendes ved udgangen af indeværende måned. Louis Hornemann.

Mpr nr. A037018
Dato : 18880102
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Retsobservanter. Hoslagt skal man tjenesteligt fremsende nogle eksemplarer af det af justitsministret udfærdiget cirkulære til retsbetjente angående dilinkventers indlæggelse til observation på sindssygehospitalet. På given anledningskal man herved henlede de herrers opmærksomhed på, at dilinkventer ikke ville blive admitterede i sindssygeanstalterne til observation, før der foreligger en udtalelse fra det kongelige sundhedskollegium om, at indlæggelsen i en sindssygeanstalt er fornøden, og sagen bør derfor i de tilfælde, hvor afgørelse af den pågældendes sindstilstand ikke formenes at kunne ske ved undersøgelse i arresten, indsendes til bemeldte kollegium, som derefter med sin erklæring over samme fremsender den til ministeriet til videre foranstaltning.

 

Kasse 037

     

20151213154742_00001.jpg 20151213154742_00002.jpg 20151213154742_00003.jpg 20151213154742_00004.jpg