038 - 001 til 005 - 1886

Mpr nr. A038001
Dato : 18861220
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra sindssygeanstalten i 4-5 dage fra fredag den 17 ds. for at gøre en rejse til København. Holm

Mpr nr. A038002
Dato : 18861211
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Randers sygehus. Sygehusets bestyrelse har pålagt mig at bede den ærede inspektion om at overlade os et eksemplar af sindssygeanstaltens licitationskonditioner for leverance af viktualier m.m. Vi har hidtil haft oknom som har leveret bespisning til patienterne m.v. men har nu selv overtaget økonomien og det er påtænkt at holde licitation over de forskellige sager som bruges dertil, det er derfor man ønsker at gøre sig bekendt med de konditioner som bruges ved asylet og håber at de godhedsfuldt vil overlade os et eksemplar.

Mpr nr. A038003
Dato : 18861212
Forfatter:Christensen, Frits Vilhelm, stud med et chir Grunefeld, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Undertegnede, Frits Vilhelm Christensen student fra 1879, tillader sig herved at ansøge om den ledige plads. Jeg er farmaceut, volontør fra Kommunehospitalet og har siden 1. juni 1885 - 1. oktober 1888 og atter fra 1. december 1886 været konstitueret kandidat på st. Johannes Stiftelsen. Overlæge Grunefeld er villig til at anbefale mig. stud. med. et chir..

Mpr nr. A038004
Dato : 18861122
Forfatter:Kandidater
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Kandidater. Overlægen mener, at den ophørte pligt for kandidater ved Fredriks Hospital til at gøre tjeneste på Jyske Asyl er genindført og skriver dette til F H, men han får det svar, man vil meddele om forpligtelsen kan genoptages, den nævnte passus skyldes en assistents misforståelse.

Mpr nr. A038005
Dato : 19080625
Forfatter:Jensen, A C, røgter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhold for personale. Røgter ved Århus *Sindssygeanstalt A C Jensens kones livsforsikring vil blive forøget fra 57 til 81 kr.

 

Kasse 038

20151211141322_00001.jpg 20151211141322_00002.jpg 20151211141322_00003.jpg 20151211141322_00004.jpg 20151211141322_00005.jpg
20151211141322_00006.jpg 20151211141322_00007.jpg 20151211141322_00008.jpg 20151211141322_00009.jpg 20151211141322_00010.jpg