038 - 010 til 012 - 1886

Mpr nr. A038010
Dato : 18860710
Forfatter:Eibe
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Jeg tillader mig herved at ansøge den ærede direktion for sindssygeanstalten ved Århus om at få min ansættelse forlænget med 1 år fra den 1. august 1886. Eibe gives forlængelse til den 1.8. 87., Direktionen.

Mpr nr. A038011
Dato : 18860910
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Dampanlægget er for lille til at kunne forsyne den udvidede anstalt, hvorfor man søger om at fål lov til at opstille 2 varmecirkulationsovne i bade pavillonen så der ikke behøves damp til at opvarme badevandet. Dette bevilliges.

Mpr nr. A038012
Dato : 18860728
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Der er opsat jalousiventiler til prøve for en anden ventilation, nu ønsker man tilsvarende ventilation andre steder på anstalten.

 

Kasse 038

038-011 tegning.jpg 20151212110337_00001.jpg 20151212110337_00002.jpg 20151212110337_00003.jpg 20151212110337_00004.jpg
20151212110337_00005.jpg 20151212110337_00006.jpg 20151212110337_00007.jpg 20151212110337_00008.jpg 20151212110337_00009.jpg
20151212110337_00010.jpg 20151212110337_00011.jpg 20151212110337_00012.jpg 20151212110337_00013.jpg