Kasse 038 1886

Mpr nr. A038001
Dato : 18861220
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra sindssygeanstalten i 4-5 dage fra fredag den 17 ds. for at gøre en rejse til København. Holm

Mpr nr. A038002
Dato : 18861211
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Randers sygehus. Sygehusets bestyrelse har pålagt mig at bede den ærede inspektion om at overlade os et eksemplar af sindssygeanstaltens licitationskonditioner for leverance af viktualier m.m. Vi har hidtil haft oknom som har leveret bespisning til patienterne m.v. men har nu selv overtaget økonomien og det er påtænkt at holde licitation over de forskellige sager som bruges dertil, det er derfor man ønsker at gøre sig bekendt med de konditioner som bruges ved asylet og håber at de godhedsfuldt vil overlade os et eksemplar.

Mpr nr. A038003
Dato : 18861212
Forfatter:Christensen, Frits Vilhelm, stud med et chir Grunefeld, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Undertegnede, Frits Vilhelm Christensen student fra 1879, tillader sig herved at ansøge om den ledige plads. Jeg er farmaceut, volontør fra Kommunehospitalet og har siden 1. juni 1885 - 1. oktober 1888 og atter fra 1. december 1886 været konstitueret kandidat på st. Johannes Stiftelsen. Overlæge Grunefeld er villig til at anbefale mig. stud. med. et chir..

Mpr nr. A038004
Dato : 18861122
Forfatter:Kandidater
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Kandidater. Overlægen mener, at den ophørte pligt for kandidater ved Fredriks Hospital til at gøre tjeneste på Jyske Asyl er genindført og skriver dette til F H, men han får det svar, man vil meddele om forpligtelsen kan genoptages, den nævnte passus skyldes en assistents misforståelse.

Mpr nr. A038005
Dato : 19080625
Forfatter:Jensen, A C, røgter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhold for personale. Røgter ved Århus *Sindssygeanstalt A C Jensens kones livsforsikring vil blive forøget fra 57 til 81 kr.

   

038-001 tl 005

 

Mpr nr. A038006
Dato : 18861013
Forfatter:Jensen, Anders Chr, røgter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhold for personale. Røgter ved anstalten Anders Chr Jensen ansøger om at få sin bespisning udbetalt som løn, da han næppe kan forsørge sin familie, hvilket tillades, desuden er der pensionsbegæring fra 1910, hvor der udbetales 614,76 kr. om året. Jensen bliver pensioneret, fordi han ikke kan tåle malkningen i armene, for hvilket der foreligger lægeerklæring

   

038-006

 

Mpr nr. A038007
Dato : 18860911
Forfatter:Holm, R A, overlæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Justitsministeriet meddeler, at der i den til overlæge R. A. Holm er inkluderet et beløb af 66,28 kr. til dækning af enkepensionskassebidrag, dette beløb forfalder hvert år den 16. august, og skal indbetales til anstalten i begyndelsen af måneden, første gang i 1887.

   

038-007

 

Mpr nr. A038008
Dato : 18870513
Forfatter:Walther Nielsen, K, murermester
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Tilbygning til cellefløjen på mds. Licitationskonditioner, kontrakt og tilbud fra murermester K. Nielsen, Århus. Walthers specifikationer og anbefaling af murermester, idet arbejdet skal udføres som det et år tidligere på kvindesiden gennemførte byggeri af tilsvarende art.

   

038-008

 

Mpr nr. A038009
Dato : 18860806
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1887-88. Indlagt lønoversigter for alle sindssygeanstalter, særlige lønlister til beregning af dyrtidstillæg ved Århus-anstalten. Overslag over udgifterne til en til bygning på mandssiden.

   

038-009

 

Mpr nr. A038010
Dato : 18860710
Forfatter:Eibe
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Jeg tillader mig herved at ansøge den ærede direktion for sindssygeanstalten ved Århus om at få min ansættelse forlænget med 1 år fra den 1. august 1886. Eibe gives forlængelse til den 1.8. 87., Direktionen.

Mpr nr. A038011
Dato : 18860910
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Dampanlægget er for lille til at kunne forsyne den udvidede anstalt, hvorfor man søger om at fål lov til at opstille 2 varmecirkulationsovne i bade pavillonen så der ikke behøves damp til at opvarme badevandet. Dette bevilliges.

Mpr nr. A038012
Dato : 18860728
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Der er opsat jalousiventiler til prøve for en anden ventilation, nu ønsker man tilsvarende ventilation andre steder på anstalten.

   

038-010 til 012

 

Mpr nr. A038013
Dato : 18860913
Forfatter:og Teudt, Hassel
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Man anmoder om tilladelse til at anskaffe en desinfiktionsovn, hvortil der foreligger tegninger fra Hassel og Teudt.

   

038-013

Mpr nr. A038014
Dato : 1886
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning 1885

   

038-014