Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 039 1889 001 til 05

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 039
 

Mpr nr. A039001 - - Dato : 18890312   

Forfatter:Holm, Rasmus A, overlæge

Emnegruppe: Lønninger

Tekst: Lønninger. Efter begæring fra finansministeriet anmodes man om at indeholde 31,39 kr. i overlæge Rasmus A. Holms løn til dækning af præmie for hustruens pensionsforsikring.


 

Mpr nr. A039002 - - Dato : 18890205

Forfatter:Holm Bruniche, prof Jensen, A J

Emnegruppe: Kandidater

Tekst: Undertegnede ansøger herved den ærede direktion om ansættelse som fast kandidat fra 1. marts. Jeg har taget medicinsk embedseksamen i januar dette år (laud), og med hensyn til praktisk uddannelse har jeg sidste vinter i ca. 3 måneder gjort kandidattjeneste under prof. Bruniche på Kommunehospitalet. A. J. Jensen. Vedlagt annoncetekst signeret Holm og ansættelsesbrev.

 

 
 

Mpr nr. A039003 - - Dato : 18891214

Forfatter:

Emnegruppe: Lønninger

Tekst: Løn. Prohibitionspåtegningen for 9 kreditforeningsobligationer skal hæves, hvorfor de indsendes til ministeriet

 
 

Mpr nr. A039004 - - Dato : 18891205

Forfatter:

Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst: Maskiner. I anledning af direktionens indstilling i behagelig skrivelse af 5. december f.å. skal man, efter over sagen have brevvekslet med finansministeriet, til behagelig efterretning og videre foranstaltning tjenesteligt melde, at justitsministeriet herved bemyndiger direktionen til at anskaffe en dampkedel til anstaltens brug mod en bekostning af 3390 kr., hvilket beløb herfra vil blive søgt efterbevilliget på tillægsbevillingslov for indeværende finansår.

   
 

Mpr nr. A039005 - - Dato : 19191008

Forfatter:Damgård

Emnegruppe: Pensioner

Tekst: Seddel med to meddelelser: a) Direktionen har intet at anføre mod, at det ansøgte bevilges. b) Ministeriet begærer direktionens udtalelse i anledning af at fru Damgård har søgt om at oppebære pension, uagtet hun tager ophold i udlandet.


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic