Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 039 1889 006 til 07

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 039

Mpr nr. A039006 - - Dato : 18891130

Forfatter:Christensen, Carl With, P J Henck, Johan Frederik William

Emnegruppe: Kandidater

Tekst: Kandidat. En plads som lægekandidat bliver ledig ved sindssygehospitalet ved Århus 1. januar førstkommende. Den besættes på fire måneder og lønnes med 50 kr. om måneden og fri station. Ansøgere: Carl Christensen, J. P. With, Johan Friderik William Henck.

 

 

 

 

 

 

Mpr nr. A039007 - -

Dato : 18890925 Forfatter:Dansk industri og håndværk, fællesorganisation

Emnegruppe: Licitationer

Tekst: Licitationer. Vareindkøb i øvrigt. I anledning af et til konsejlspræsidenten stilet andragende fra fællesorganisationen for dansk industri og håndværk, der i genpart er tilstillet justitsministeriet for dette ministeriums forretningsområders vedkommende, skal man under henvisning til justitsministeriets skrivelse af 21. januar 1886, hvorefter bud, der ved licitationer gøres for udenlandske personer eller firmaers regning, ikke antages, tjenstligt anmode den ærede direktion om at ville foranledige, at der ved leverancer til sindssygeanstalten også tages det størst mulige hensyn til , hvorfra leverandøren får den pågældende vare, om fra udlandet eller indlandet, hvilket derfor bør forlanges opgivet, hvorfor man skal anmode om, at der ved udførelsen af arbejder og indkøb af varer i så vidt omfang som muligt bruges stedlige håndværkere.


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic