dministrationsarkivet på Museum Ovartaci, Århus Universitetshospital, Risskov

 

    Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 039 010 til 019, 1889

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 039

Mpr nr. A039010 - -
Dato : 18890812
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Anmærkning til budgettet for 1890-91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mpr nr. A039011 - - Dato : 18890705

Forfatter:

Emnegruppe: Budgetter

 

Tekst: Budget. Overslag over fornyelse af gulve i 1890.

 

 

Mpr nr. A039012 - - Dato : 18890802

Forfatter:

Emnegruppe: Budgetter

 

Tekst: Budget. Undertegnede tilbyder herved at levere til sindssygehospitalet ved Århus 150 stk hvide kakler 8+9 til reparation af dampkomfuret i hovedkøkkenet og påsætte samme i cement for 1 kr. 28 øre pr stk, 210 kr. 10 øre. Endvidere til afdækning ovenpå komfuret 300 stk pålagt i cement stk 16 øre 48 kr. i alt 258 kr.

 

 

 

 

Mpr nr. A039013 - - Dato : 18830203

Forfatter:

Emnegruppe: Budgetter

 

Tekst: Budget. Prisliste over malerarbejder fra malermestrene i Århus.

 

 

Mpr nr. A039014 - - Dato : 18900602

Forfatter:

Emnegruppe: Budgetter

 

Tekst: Budget. calculatiorisk overslag over træk til vindmøllens pumpe.

 

 

 

Mpr nr. A039015 - - Dato : 18890708

Forfatter:Grouleff, Jens

Emnegruppe: Budgetter

 

Tekst: Budget. Tilbud 275 al render (12") med rendejern til fornyelse af ureparable render forskellige steder på sindssygeanstalten med nedtagning og oplægning 1,50 kr. pr stk 412,50 kr. Jens Grouleff

 

 

Mpr nr. A039016 - - Dato : 18890706

Forfatter:Nielsen, Magnus

Emnegruppe: Budgetter

 

Tekst: Budget. Undertegnede tilbyder herved at udføre de forskellige arbejder med tillæg af materialer ved anlægget af en ny hovedkloakledning med sideledninger på kvindesiden af sindssygeanstalten ved Århus efter vedlagte tegning og efterfølgende specifikation .... Magnus Nielsen.

 

 

 

Mpr nr. A039017 - - Dato : 18891801

Forfatter:

Emnegruppe: Budgetter

 

Tekst: Budget. Overslag over malerarbejde at udføre på sindssygeanstalten sommeren 1890.

 

 

 

 

 Mpr nr. A039018 - - Dato : 18890801

Forfatter:

Emnegruppe: Budgetter

 

Tekst: Budget. Fortegnelse over snedkerarbejde til ekstrabevilling på bygningerne på sindssygeanstalten ved Århus.

 

 

 

 

 

 

 Mpr nr. A039019 - - Dato : 18890708

Forfatter:

Emnegruppe: Budgetter

 

Tekst: Budget. Herved tilbyder vi at levere til sindssygeanstalten ved Århus en vandbeholder, som rummer 45 td for en betaling af 650 kr.* dimensionerne for beholderen bliver: diam- 4 al 2", højden 2 al, pladetykkelsen 1/4" dampkedelplade. Beholderen samles på pladsen, hvor den skal stå.

 

 

 


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic