Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 039-024 og 025    1890

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 039

Mpr nr. A039024 - - Dato : 18890704

Forfatter:Lunn Holm, overlæge, dr med Hee, F, grosserer

Emnegruppe: Medicin

 

Tekst: Medicin. Til afbenyttelse under en sag, der ved Københavns kriminel og politiret er anlagt imod grosserer F. Hee af København for ulovlig medikamenthandel, har nævnte ret af herredskontoret begæret oplysning om, hvor stort et parti Sulfonat bemeldte grosserer Hee i forrige efterår solgte sindssygeanstalten, hvad der blev betalt for dette parti, samt om Hee oftere har solgt Sulfonat til anstalten, i hvilken anledning jeg lader en tidligere af overlæge dr med Holm i sagen afgivne forklaring følge, tjenstlig skulle have Den som fungerende overlæge, anmodet om at meddele med de forlagte oplysninger og dermed der indesluttede tilbage. Lunn.

 

 

 

 

Mpr nr. A039025 - - Dato : 18890625

Forfatter:Holm

Emnegruppe: Indenrigsrejser

 

Tekst: Rejse. Jeg tillader mig ærbødigst at ansøge det høje ministerium om permission fra den 3 juli i 4 uger for gøre en rejse i indlandet. Holm. Bevilliges.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic