Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 040-003   1890-91

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 040

Mpr nr. A040003 - - Dato : 18901117

Forfatter:Overgård, R P, kjøbmand Holm

Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

 

Tekst: Klage. Idet direktionen erkender, at deres klage, som De har fremsendt i skrivelse af 8. okt., har noget begrundet i sig, tilbyder den Dem herved en erstatning af 40 kr., som vil blive Dem udbetalt af anstaltens kasserer, når, De herpå tegner, at De er tilfreds med denne erstatning. Holm Til kjøbmand R. P. Overgård.

 

 

 

 


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic