041 - 001 til 005 - 1891

Mpr nr. A041001
Dato : 1891
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer 1891-92 findes i pakken kasseregnskabet for 1891-92.

Mpr nr. A041002
Dato : 18911210
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Direktionen tillader sig herved at andrage på at der på sindssygeanstalten må blive givet lejlighed til at benytte gassen, som bliver ledet herud, som kogegas til nedsat pris, og at der altså vil blive opstillet de i den henseende nødvendige målere, på hvilke forbruget kan aflæses. Holm I skrivelse af 11. marts 1892 meddeles, at gasudvalget tillader det ovennævnte.

Mpr nr. A041003
Dato : 18911110
Forfatter:Laurberg, Amalie Margrethe Holm Laurberg, Otto Marsvin, død præst
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Herved fremsendes tjenstligt en fra enkefru Amalie Margrethe Laurberg i København modtagen med direktionens anbefaling forsynede begæring af 5. f.m. om pension fra sindssygeanstalten efter sin som præst ved den ansatte i 1864 afdøde mand Otto Marsvin Laurberg. Holm.

Mpr nr. A041004
Dato : 18911106
Forfatter:Kaarsberg, F C, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Undertegnede, der er medicinsk kandidat fra januar 1855, ansøger herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus om den fra 1.1.1892 ledig blivende stilling som fast kandidat. F. C. Kaarsberg. Det meddeles Dem herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 6. ds. er ansat som lægekandidat her ved anstalten i et år fa 1. januar 1892 at regne, med en løn af 1000 kr. og fri station under 2. forplejningsklasse.

Mpr nr. A041005
Dato : 18911030
Forfatter:Ussing, Henry Braem
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. At justitsministeriet fra ministeriet for kirke og undervisningsvæsenet har modtaget meddelelse om, at hans majestæt kongen under 16. okt. allernådigst har beskikket den fungerende præst ved sindssygeanstalten for Nørrejylland sognepræst for Vejlby menighed, Henry Braem Ussing, til sognepræst for Hvidovre menighed i Sjælland stift fra den dag at regne da den i Valby opførte kirke indvies for at tages i brug som filialkirke i Hvidovre sogn, det skal man til behagelig efterretning tjenestilig meddele.

 

Kasse 041

20160107135520_00001.jpg 20160107135520_00002.jpg 20160107135520_00003.jpg 20160107135520_00004.jpg 20160107135520_00005.jpg
20160107135520_00006.jpg 20160107135520_00007.jpg 20160107135520_00008.jpg 20160107135520_00009.jpg 20160107135520_00010.jpg
20160107135520_00011.jpg