041 - 007 til 008 - 1891

Mpr nr. A041007
Dato : 18911022
Forfatter:Petersen, H M, bogbinder Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Vareindkøb i øvrigt. I anledning af den hoslagt tilbagefølgende meddelelse fra Dem af 20. ds meddeles herved, at sindssygeanstalten ikke har købt papir hos bogbinder H. M. Petersen, således at den under 22. januar d.å. til asylet leverede bog papir af 40 øre ikke vedkommer anstalten her Hagen Jacobsen  

Mpr nr. A041008
Dato : 18911023
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. I anledning af hr. inspektørens forespørgsel af 18 d.m. meddeles det herved. Anstaltens bygninger således som de er blevet opførte fra nyt af har kostet 903646 kr. i hvilken sum ikke er indbefattet udgiften til de forandringer og forbedringer som er blevet foretaget i årenes løb. Monteringen af de nyopførte bygninger har kostet 167523 kr. heri ikke indbefattet de anskaffelser, hvormed inventaret er blevet noget forøget i årenes løb. Anstaltens grund og hele jordtilliggende udgør 62 tdr. land. Anstalten er i det hele beregnet til 540 pt og belægningen er for indeværende finansår budgetteret til 19 på første 46 på anden og 475 patienter på tredie klasse. Vedlagt opgørelse over opførelsen af forskellige udvidelser.

 

Kasse 041

20160107141618_00001.jpg 20160107141618_00002.jpg 20160107141618_00003.jpg 20160107141618_00004.jpg 20160107141618_00005.jpg
20160107141618_00006.jpg 20160107141618_00007.jpg 20160107141618_00008.jpg