041 - 009 til 011 - 1891

Mpr nr. A041009
Dato : 18911001
Forfatter:Ricard Holm, R A
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Til R. A. Holm. I anledning af hr overlægens hertil indgivne andragende meddeler justitsministeriet Dem hermed tilladelse til i 10 dage fra den 3. d.m. at regne at foretage en rejse her i landet. Hvilket hermed tjenstligt meddeles Dem til behagelig efterretning. Ricard

Mpr nr. A041010
Dato : 18910912
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Vareindkøb i øvrigt. Underskrevne tillader sig høfligst at ansøge den ærede direktion om prisen på soda må blive forandret fra kr. 3,60 til kr. 4,60 pr 100 pund, det jeg tillader mig af oplyse følgende. Jeg tillod uopholdelig efter at have opdaget fejlen at meddele den ærede direktion samme, men det var ganske vist dage efter licitationen havde fundet sted, men dog forinden jeg havde meddelelse om mit bud var antaget. At der ingen lavere bud var end 4,60 kr. taler jo for at det virkelig var en fejl, der var sket ligesom mit tilbud til 4,60 kr. som følge deraf mulig var blevet antagen, Da soda selv til 4,60 kr. leveret frit på anstalten er en dårlig forretning og til 3,60 giver store tab, håber jeg, at den ærede direktion ikke vil tage denne fejlskrift til følge

Mpr nr. A041011
Dato : 18910825
Forfatter:Geill, reservelæge Holm
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission. Herved tillader jeg mig at anmode om permission i 3 uger fra den 1. september. Den begærede permission i 3 uger gør direktionen sig hermed den fornøjelse at give Dem fra den 1. september førstkommende Til hr. reservelæge Geill. Holm.

 

Kasse 041

20160107142206_00001.jpg 20160107142206_00002.jpg 20160107142206_00003.jpg 20160107142206_00004.jpg 20160107142206_00005.jpg
20160107142206_00006.jpg 20160107142206_00007.jpg 20160107142206_00008.jpg