041 - 014 til 017 - 1891

Mpr nr. A041014
Dato : 18910706
Forfatter:Ricard Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Til Holm. I anledning af hr overlægens hertil indgivne andragende meddelelser justitsministeriet Dem herved tilladelse til i et tidsrum af 3 uger fra den 7. at foretage en rejse heri landet. Ricard.  

Mpr nr. A041015
Dato : 18910521
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse I anledning af et af hr overlægen under 19. ds. derom hertil indgivne andragende meddeler justitsministeriet Dem herved tilladelse til fra dags dato til mandagen den 25. ds. at foretage en rejse til Haderslev. Hvilket hermed tjenstligt meddeles Dem til behagelig efterretning. P. m. v. Ricard.  

Mpr nr. A041016
Dato : 18910513
Forfatter:Andersen, Maren, opsynspige Holm
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Udtalelse vedrørende personale. På foranledning meddeles det herved, at pigen Maren Andersen, der har tjent som opsynspige her på anstalten fra 1 maj 180 til 1891, lå syg her, da hendes fader kom hertil den sidstnævnte dag for at se til hende, efter hendes kærestes opfordring. Han ønskede at få hende hjem, hvilket jeg gik ind på, hvorpå han den samme dag afhentede hende med en vogn fra Århus. Hun fik løn til den dag, hun rejste fra anstalten og man skylder hende således ikke noget. Hun har formentlig været hjemme en måneds tid inden hun kom på sygehuset. Holm til Vejlby sogneråd.

Mpr nr. A041017
Dato : 18901126
Forfatter:Hallager Quistgård
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger. Da der så vidt mig bekendt eksisterer mundtlige bestemmelser fra direktionen for : 1. at anstaltens overlæge og forvalter har lov til hver især at holde svin og fjerkreaturer her i anstalten samt frit af få føde fra anstalten til disse kreaturer i lighed med den føde, der gives anstaltens egne kreaturer af lignende art og 2. at der er tilladt anstaltens overlæge, reservelæge, forvalter, bogholder, den gifte overopsynsmand og gartneren frit af få havesager (deriblandt kartofler) fra anstaltens have så ofte og så længe, som anstaltens have kan præstere så store forråd af disse produkter, at der ikke alene er tilstrækkeligt til anstaltens eget forbrug.... Meddelelse til kontoret fra 18 juli 1902 at det ikke længere er tilladt at holde svin og fjerkræ underskrevet af Hallager og Quistgård.

 

Kasse 041

20160108114318_00001.jpg 20160108114318_00002.jpg 20160108114318_00003.jpg 20160108114318_00004.jpg 20160108114318_00005.jpg
20160108114318_00006.jpg 20160108114318_00007.jpg 20160108114318_00008.jpg 20160108114318_00009.jpg