042 - 002 til 008 - 1892

Mpr nr. A042002
Dato : 18920410
Forfatter:Jensen, Perder husfæster Nellemann
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Personlige patientforhold. I anledning af det med den ærede direktions behgl. skrivelse af 4. d.m. hertil tilbagesendte andragende fra birkedommeren i Muckadell m. fl. birker, betræffende den af overlægen fremsatte begæring om afhentning fra anstalten* af den på samme indlagte patient, husfæster Perder Jensen af Vantinge, skal man til behagelig efterretning tjenesteligt melde, at* justitsministeriet, uanset den pågældende ikke i henhold til paragraf 33 i fællesregulativet for statens sindssygehospitaler af 3. november 1888 af direktionen kan fordres udskreven af anstalten efter omstændighederne internt finder at erindre imod hans udskrivning, hvilket man ved skr. af d.d. har tilkendegivet amtmanden over Svendborg amt. Nellemann.

Mpr nr. A042003
Dato : 18921210
Forfatter:Madsen, Stig Tønsberg Christian, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Kandidatpladsen på fire måneder besættes med Stig Tønsberg Christian Madsen.

Mpr nr. A042004
Dato : 18930518
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventarieordningen - Skrivelser fra justitsministeriet, der anmoder anstalten om at lave hovedoptælling af inventaret hvert år

Mpr nr. A042005
Dato : 18920930
Forfatter:Hallager Quistgård Lunn Holm Christensen, Chr, lærer og kirkesanger
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kirkesanger. Jeg underskrevne lærer og kirkesanger i Vejlby tager mig herved den frihed at andrage den høje direktion om at måtte blive ansat som kirkesanger ved sindssygeanstalten ved Århus. Chr. Christensen I henhold til Deres andragende af 30. f. m. meddeles der Dem herved udnævnelse som kirkesanger ved sindssygehospitalet ved Århus, fra den 1. oktober d.å. at regne ind til videre mod en årlig løn af 200 kr. Holm Lunn Quistgård Direktionen har modtaget Deres meddelelse om, at De ikke ønsker at fungere som kirkesanger ved sindssygeanstalten kirke. Hallager

Mpr nr. A042006
Dato : 18921001
Forfatter:Jensen, løjtnant, assistent
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Personlige patientforhold. Da den herværende patient løjtnant Jensen ikke står i gældsforhold til Hotel Skandinavien tilbagesendes den anstalten tilstillede regning af 27. f.m.

Mpr nr. A042007
Dato : 18920912
Forfatter:Larsen, Johanne
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansøgninger. Hermed sender jeg min skudsmålsbog. Grunden hvorfor det varer så længe, er at jeg ikke turde fæste mig hen for så lille en løn om vinteren, før jeg fik lov dertil. De bedes sende mig min bog tilbage, for at jeg kan se om jeg har fået pladsen, eller om De muligvis har fæstet en anden. Johanne Larsen.

Mpr nr. A042008
Dato : 18920820
Emnegruppe: Permission
Tekst: Tjenestefri. Undertegnede tillader sig herved at ansøge om permission 3 uger fra lørdag den 20. August 1982. Christen Geill, reservelæge.

 

Kasse 042

20151213173138_00001.jpg 20151213173138_00002.jpg 20151213173138_00003.jpg 20151213173138_00004.jpg 20151213173138_00005.jpg
20151213173138_00006.jpg 20151213173138_00007.jpg 20151213173138_00008.jpg 20151213173138_00009.jpg 20151213173138_00010.jpg
20151213173138_00011.jpg 20151213173138_00012.jpg 20151213173138_00013.jpg 20151213173138_00014.jpg 20151213173138_00015.jpg
20151213173138_00016.jpg 20151213173138_00017.jpg 20151213173138_00018.jpg 20151213173138_00019.jpg 20151213173138_00020.jpg
20151213173138_00021.jpg 20151213173138_00022.jpg 20151213173138_00023.jpg 20151213173138_00024.jpg 20151213173138_00025.jpg
20151213173138_00026.jpg 20151213173138_00027.jpg 20151213173138_00028.jpg 20151213173138_00029.jpg 20151213173138_00030.jpg
20151213173138_00031.jpg 20151213173138_00032.jpg