042 - 010 til 012 - 1892

Mpr nr. A042010
Dato : 18920802
Forfatter:Hornemann, Joh E, cand med et chir kandidat overlæge, Holm
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Den 1. september bliver en plads ledig som kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus. Gagen er 50 kr. om måneden og fri station. Pladsen kan søges af en ældre medicinstuderende. Ansøgninger indsendes inden den 20. august til undertegnede overlæge. Holm. I henhold til Deres ansøgning af 23. ds. meddeles direktionen Dem herved udnævnelse som lægekandidat ved anstalten i 4 måneder fra den 1. september d.å. at regne med en månedsløn af 50 kr. og fri station, bestående af bolig, bespisning, vask, lys og brændsel samt opvartning, til hr. cand. med. et chir. Joh. E. Hornemann, Århus.

Mpr nr. A042011
Dato : 18920705
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Indlæggelse. I den trykte underretning for dem der ønsker patienter optagne på sindssygeanstalten ved Århus, tillige med de dertil hørende blanketter til lægeerklæringer, der i henhold til anstalternes regulativ s 24 skulle være at erholde hos alle distriktslæger, præster og øvrigheder, skal jeg tillade mig tjenstligst at udbede mig tilstillet et antal eksemplarer eller, for så vidt disse ikke måtte være at erholde hos den ærede direktion, underretning om, hvor de måtte være at få.

Mpr nr. A042012
Dato : 18920615
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Tjenesterejse. I anledning af hr overlægens hertil indgivne andragende af 10. ds. meddeler justitsministeriet Dem hermed tilladelse til i 12 dage fra den 15. ds. at regne, at foretage en rejse til Fyn. Hvilket man herved tjenstligt skal melde til behagelig efterretning. Ricard.

 

Kasse 042

20151213183551_00001.jpg 20151213183551_00002.jpg 20151213183551_00003.jpg 20151213183551_00004.jpg 20151213183551_00005.jpg
20151213183551_00006.jpg 20151213183551_00007.jpg 20151213183551_00008.jpg 20151213183551_00009.jpg 20151213183551_00010.jpg