043- 001 til 003 - 1893

Mpr nr. A043001
Dato : 18931211
Forfatter:Grøntvad, bogholder
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Bogholder Grøntvad skriver til direktionen, at man mener at alle bilag skal notes ved hævning fra bankkontoen, hvilket allerede sker nu ved beløb, der hæves af kasseren, men ikke for beløb, der hæves af direktionen. Direktionen ønsker ingen forandring, idet den gældende praksis aldrig har givet lejlighed til misforståelser.

Mpr nr. A043002
Dato : 18931122
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Forespørgsel vedr. reglementer. Sygekasseinspektoratet skriver. Da det under hensyn til bestemmelserne i s 12 i lov om anerkendte sygekasser af 12. april 1892 i mange tilfælde er af betydning for sygekasse inspektoratet at være bekendtmed reglementerne bl.a. for de offentlige sindssygeanstalter, tillader jeg mig herved at anmode den ærede direktion om velvilligt at tilstille mig et eksemplar af reglementet for den under Dem sorterende anstalt. Ved i anledning af sygekasseinspektoratets skrivelse af 22 ds. at fremsende vedlagte trykte under retning for dem der ønsker patienter optagne i sindssygeanstalten i Århus, der indeholder udtog af fællesregulativ for statens sindssygeanstalter af 3. nov. 1888 og dels bestemmelser, vedtagne af direktionen, bemærkes at anstalten ikke er i besiddelse af eksemplarer af det hele regulativ, der tillige med bekendtgørelsen er indrykket i Lovtidende af 24. dec. 1892.

Mpr nr. A043003
Dato : 18931120
Forfatter:Pedersen, Jens Christian patient Krabbe, herredsfoged Johansen, Lauritz
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter personligt. Herredsfoged Krabbe anmoder om regulativet af 1861 og senere tilkomne regulativer. Anstaltenskriver at der ikke medfulgte attester fra øvrighed eller præst om ptt. Jens Christian Pedersen og Lauritz Johansen om vedkommendes formueforhold, idet dette heller var nødvendigt, da de to ptt er begæret indlagte af det offentlige.

 

Kasse 043

20160118091231_00001.jpg 20160118091231_00002.jpg 20160118091231_00003.jpg 20160118091231_00004.jpg 20160118091231_00005.jpg
20160118091231_00006.jpg 20160118091231_00007.jpg 20160118091231_00008.jpg 20160118091231_00009.jpg 20160118091231_00010.jpg
20160118091231_00011.jpg 20160118091231_00012.jpg 20160118091231_00013.jpg 20160118091231_00014.jpg