043- 004 til 005 - 1893

Mpr nr. A043004
Dato : 18931108
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Skønlitterært bibilotek. Anstalten ønsker trykt en katalog over dens samling af bøger, henhørerende til skønlitteratur, historie m.v. ordnede under litr. A-G med forskellige underafdelinger. Overskrifterne skulle være med forskelligetyper og bogtitlerne med forfatter navne omtrent som de findes i den medfølgende fortegnelse over den lægevidenskabeligebogsamling. Tillige skulle kataloget indeholde indholdsfortegnelse og være hæftet med hvide blade mellem de trykte... i alt 920 titler.... Jeg tillader mig at forespørge, om De vil påtage Dem trykning m.v. heraf og hvor meget De mener at hhv. 50 og 100 eksemplarer ville koste.

Mpr nr. A043005
Dato : 18931116
Forfatter:Krause, O H, cand med kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. I henhold til Deres ansøgning af 10. ds. meddeles det Dem herved fra direktionen, at De er udnævnt til lægekandidat herved anstalten i 4 måneder fra den 1. december d.å. at regne med en månedlig løn af 50 kr. og fri station, bestående af bolig , bespisning, vask, lys og brændsel samt opvartning. Til hr. cand. med. O. H. Krause, Ceresvej 24, København V.

 
20160118091534_00001.jpg 20160118091534_00002.jpg 20160118091534_00003.jpg 20160118091534_00004.jpg 20160118091534_00005.jpg
20160118091534_00006.jpg 20160118091534_00007.jpg 20160118091534_00008.jpg 20160118091534_00009.jpg 20160118091534_00010.jpg
20160118091534_00011.jpg 20160118091534_00012.jpg 20160118091534_00013.jpg 20160118091534_00014.jpg 20160118091534_00015.jpg
20160118091534_00016.jpg 20160118091534_00017.jpg 20160118091534_00018.jpg 20160118091534_00019.jpg 20160118091534_00020.jpg
20160118091534_00021.jpg 20160118091534_00022.jpg 20160118091534_00023.jpg 20160118091534_00024.jpg 20160118091534_00025.jpg
20160118091534_00026.jpg 20160118091534_00027.jpg 20160118091534_00028.jpg 20160118091534_00029.jpg