043- 006 til 008 - 1893

Mpr nr. A043006
Dato : 18930623
Forfatter:Grønvaldt
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Trykning af blanketter. Efter mundtlig aftale i går tillader jeg mig at forespørge prisen på trykte blanketter som vedlagte 3 skemaer ... Grønvaldt.

Mpr nr. A043007
Dato : 18930407
Forfatter:Andersen, Christine
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Pt. betaling. I behagelig skrivelse af 30. september f.å. har direktionen for sindssygeanstalten ved Århus forespurgt om amtsforvalteren i Hjørring amtsstuedistrikt har været berettiget til at værge sig ved at tilsende anstalten de for den på anstalten anbragte Christine Andersens ophold af Hjørring amt amtspartitionsfondens anviste beløb, forinden kvittering fra anstaltens kasserer for de pågældende beløb er tilstillet amtsstuen. Efter at man i denne anledning har brevvekslet med generaldirektoratet for skattevæsnet og amtmanden og ver Højrring amt, har amtet på foranledning herfra meddelt, at samme intet har ar erindre imod fremtidig at afgive løs kvittering på de summer, der skulle betales af amtspartitionsfonden for på bemeldte sindssygeanstalt anbragte sindssyge, således at denne anvisning kan forblive hos amtsforvalteren som legimation for udgiften, mens selve regningen af amtsforvalteren fremsendes med pengene til anstalten. Man harherefter ved skrivelse af d.d. anmodet skattevæsnet om at instruere Hjørring amtsstue i overensstemmelse hermed, hvorhosman har tilstillet amtet de pågældende regninger vedrørende førnævnte Christine Andersen. Hvilket man til behagelig efterretning tjenstligt skal meddele.

Mpr nr. A043008
Dato : 18930901
Forfatter:Geill, Christen, reservelæge
Emnegruppe: Permission
Tekst: Frihed for reservelæge. Undertegnede tillader sig hermed at ansøge om permission i 3 uger fra den 2. september. Christen Geill.

 

Kasse 043

20160118092640_00001.jpg 20160118092640_00002.jpg 20160118092640_00003.jpg 20160118092640_00004.jpg 20160118092640_00005.jpg
20160118092640_00006.jpg 20160118092640_00007.jpg 20160118092640_00008.jpg 20160118092640_00009.jpg 20160118092640_00010.jpg
20160118092640_00011.jpg 20160118092640_00012.jpg 20160118092640_00013.jpg