043- 010 - 012 1893

Mpr nr. A043010
Dato : 18930801
Forfatter:Ricard Holm, R A
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Jeg tillade mig herved ærbødigst at søge rejsetilladelse til en rejse i Jylland fra den 3. august til den 19. august førstkommende. Holm. I anledning af derom indgivet andragende har justitsministeriet under d.d. meddelt overlæge ved sindssygeanstalten ved Århus dr. med. R. A. Holm tilladelse til i tiden fra den 3. til den 19. d.m. at foretage en rejse heri landet. Hvilket hermed tjenstligt skal meddeles den ærede direktion til behagelig efterretning. Ricard.

Mpr nr. A043011
Dato : 18930726
Forfatter:Holm, overlæge Jensen, Axel, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Den 1. september førstkommende bliver der på sindssygeanstalten en plads ledig som lægekandidat. Ansættelsen er på 4 måneder, gagen er 50 kr. om måneden og fri station. Ansøgninger om pladsen indleveres inden d. 16. august til undertegnede overlæge. Holm. Kandidatplads 4 måneder fra 1. september 1893 senere besat fra 1. 8. 93. med Axel Jensen.

Mpr nr. A043012
Dato : 18930706
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Kedeleftersyn. I en hertil indkommen skrivelse fra fabriksinspektionen meddeles det at det er kommet til dens kundskab, at adskillige af de staten tilhørende dampkedler på landjorden som er unddragne fabriksinspektionens tilsyn hidtil ikke er blevet underkastet de i lov af 24. marts 1875 påbudte regelmæssige syn og eftersyn. I denne anledning skal mantjenstligt bringe den ærede direktion i erindring, at det ifølge den nævnte lov s 23 påhviler de myndigheder under hvilken kedlerne henhører, selv at påse overholdelsen af de gældende bestemmelser, i hvilken henseende direktionen ved ... afde under fabrikstilsynet ansatte assistenter vil kunne sikre sig sagkyndig bistand.

 

Kasse 043

20160118095038_00001.jpg 20160118095038_00002.jpg 20160118095038_00003.jpg 20160118095038_00004.jpg 20160118095038_00005.jpg
20160118095038_00006.jpg 20160118095038_00007.jpg 20160118095038_00008.jpg 20160118095038_00009.jpg 20160118095038_00010.jpg
20160118095038_00011.jpg 20160118095038_00012.jpg 20160118095038_00013.jpg 20160118095038_00014.jpg 20160118095038_00015.jpg
20160118095038_00016.jpg 20160118095038_00017.jpg 20160118095038_00018.jpg