043- 013 - 015 1893

Mpr nr. A043013
Dato : 18930628
Forfatter:Geill, Christen, reservelæge Holm Lunn Quistgård
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Tjenestetidsforlængelse. Undertegnede, hvis funktionstid som reservelæge ved sindssygeanstalten ved Århus udløberden 1. august d. å. tillader sig hermed at ansøge om fornyet ansættelse fra denne dato. Christen Geill. I anledning af deres andragende af 28. f. m. meddeler direktionen Dem herved fornyet ansættelse som reservelæge ved sindssygeanstalten ved Århus fra d. å. at regne. Holm. Lunn. Quistgård.

Mpr nr. A043014
Dato : 18930612
Forfatter:Hornemann, haveingeniør
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. Syns- og trykprøveforretninger over dampkedlerne den 12. og 14. juni 1893. (foretaget af haveingeniør Hornemann.

Mpr nr. A043015
Dato : 18930328
Forfatter:Jacobsen, Hagen S, forvalter kasserer Quistgård Lunn Holm
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Udbetalinger. Direktionen meddeler herved samtykke til, at anstaltens Kasserer, forvalter , S. Hagen Jacobsen, måudstede og underskrive konto kurent anvisninger, betalbare til anstaltens leverandører, på de beløb, anstalten har indestående i bankkontoret i Århus, dog således, at disse anvisninger for at være bindende for anstalten tillige skulle være noterede af anstaltens bogholder. Holm Lunn Quistgård.

 

Kasse 043

20160118100000_00001.jpg 20160118100000_00002.jpg 20160118100000_00003.jpg 20160118100000_00004.jpg 20160118100000_00005.jpg
20160118100000_00006.jpg 20160118100000_00007.jpg 20160118100000_00008.jpg 20160118100000_00009.jpg 20160118100000_00010.jpg
20160118100000_00011.jpg 20160118100000_00012.jpg 20160118100000_00013.jpg 20160118100000_00014.jpg 20160118100000_00015.jpg
20160118100000_00016.jpg 20160118100000_00017.jpg