043- 017 - 019 1893

Mpr nr. Mpr nr. A043017
Dato : 18930501
Forfatter:Christensen, Hans Severin, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. 4 måneders kandidatplads fra 1.5.1893 besat med cand. med. et chir. Hans Severin Christensen.
Mpr nr. A043018
Dato : 18930206
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Læger
Tekst: Forskning. I en af udenrigsministeriet hertil oversendt note har den herværende Storbrittaniske Gharge d'afaires anmodet om til brug for en af The Asylum Committee af The London County Council nedsat sub-kommitte, der har til opgave at anstille undersøgelser om galskabens patologi, særlig om den bedste metode for at udvikle den videnskabelige undersøgelse deraf, at erholde meddelt underretning om den ved herværende offentlige sindssygeanstalter fulgte fremgangsmåde medhensyn til studiet af galskabens patologi, idet han dernæst har tilføjet, at førnævnte sub-kommet'es opværsomhed særlig har været henvendt på den under prof Charcots ledelse ved la Sapetrirre anstillede betydningsfulde undersøgelser og at det bl.a. er angående midlerne og metoderne for arbejder af den sådan karakter the sub-committee ønsker at erholde underretning. Foranlediget heraf skal man, idet man vedlægger en med noten fulgt liste over spørgsmål, hvilke the sub-committeønsker besvarede. Tjenstlig anmode den ærede direktion om behagelig af ville tilvejsebringe og hertil indsende de ønskede oplysninger, for så vidt angår sindssygeanstalten ved Århus Ricard.

Mpr nr. A043019
Dato : 18930821
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Indtil 1877 blev der givet kaffe til nattevagterne, men derefter, rugbrød, smør, ost og øl. Dette tillæg til lønnen anmoder bogholderen om at måtte føre på regnskabet.

 

Kasse 043

20160119084111_00001.jpg 20160119084111_00002.jpg 20160119084111_00003.jpg 20160119084111_00004.jpg 20160119084111_00005.jpg
20160119084111_00006.jpg 20160119084111_00007.jpg 20160119084111_00008.jpg 20160119084111_00009.jpg 20160119084111_00010.jpg
20160119084111_00011.jpg 20160119084111_00012.jpg 20160119084111_00013.jpg 20160119084111_00014.jpg 20160119084111_00015.jpg
20160119084111_00016.jpg 20160119084111_00017.jpg 20160119084111_00018.jpg 20160119084111_00019.jpg 20160119084111_00020.jpg
20160119084111_00021.jpg 20160119084111_00022.jpg