046 - 001 - 1896

Mpr nr. A046001
Dato : 18961125
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. I anledning af, at Folketingets finansudvalg har udbedt sig oplysning om størrelsen af de beløb, der af statskassen årlig udredes i assurancepræmie for de af statens bygninger, der er forsikrede mod brandfare, skal man anmode direktionen om, at ville meddele ministeriet de til besvarelse af det stillede spørgsmål fornødne oplysninger vedrørende sindssygeanstalten ved Århus.

 

Kasse 046

20160115120558_00001.jpg 20160115120558_00002.jpg 20160115120558_00003.jpg 20160115120558_00004.jpg 20160115120558_00005.jpg
20160115120558_00006.jpg 20160115120558_00007.jpg 20160115120558_00008.jpg 20160115120558_00009.jpg 20160115120558_00010.jpg
20160115120558_00011.jpg 20160115120558_00012.jpg 20160115120558_00013.jpg 20160115120558_00014.jpg 20160115120558_00015.jpg
20160115120558_00016.jpg 20160115120558_00017.jpg 20160115120558_00018.jpg 20160115120558_00019.jpg 20160115120558_00020.jpg
20160115120558_00021.jpg 20160115120558_00022.jpg 20160115120558_00023.jpg 20160115120558_00024.jpg 20160115120558_00025.jpg
20160115120558_00026.jpg