046 - 002 til 004 - 1896

Mpr nr. A046002
Dato : 18961112
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. I henhold til derom truffen aftale tillader jeg mig herved at overrække Dem police no. 126348, hvorved Deres brandforsikring forhøjes til den 15. november 1897. Jeg beder Dem godhedsfuldt lade præmien - de kr. 368,05øre - indbetale på mit contor og lade vedkommende medbringe den særskilte kvittering for af jeg kan forsyne den med min underskrift.  

Mpr nr. A046003
Dato : 18961029
Forfatter:Johnsen, overopsynsmand
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger. Man meddeler ministeriet, at alle gifte funktionærer erholder de den tilkommende naturalier som pengegodtgørelse, dette ønske ældste overopsynsmand Johnsen også, da han efter givet samtykke agter af gifte sig. Man beder derfor ministeriet om, at måtte udbetale kr. 50 for perioden 1. november til 31. marts, idet man anfører, at dette ikke vil overskride den budgetterede lønsum. Ministeriet giver sit samtykke.

Mpr nr. A046004
Dato : 18961022
Forfatter:Thorsen
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Vedlaget tillader jeg mig at overrække Dem 10,50 kr. i kontanter, hvilket beløb udligner ligeledes medfølgende brandskade-kvitterings pålydende. Jeg ville meget takke Dem for at få ovennævnte brandskade-kvittering tilbagesendt forsynet med ærede underskrift. En kopi af brandskade opgørelsen medfølger idet jeg formoder, at De har brug for denne som indtægtsbilag. Thorsen.

 

Kasse 046

20160115121412_00001.jpg 20160115121412_00002.jpg 20160115121412_00003.jpg 20160115121412_00004.jpg 20160115121412_00005.jpg
20160115121412_00006.jpg