046 - 005 - 1896

Mpr nr. A046005
Dato : 18960905
Forfatter:Ovesen, Niels
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Da jeg undertegnede murer Niels Ovesen, der er 62 år gammel og i 30 år har været ansat som murer i sindssygeanstalten ved Århus, på grund af tiltagende svageligheder... ikke ser mig i stand til længere på tilfredsstillende måde at røgte min gerning, nødsages jeg til at bede direktionen til 1. april n.å. at indstille mig til fra den nævnte dag at blive meddelt årlig understøttelse af anstaltens kasse. Niels Ovesen Vedlagt brev der angiver pensionernes størrelse samt et brev om enkeunderstøttelse efter Ovesens død.

 

Kasse 046

20160115123105_00001.jpg 20160115123105_00002.jpg 20160115123105_00003.jpg 20160115123105_00004.jpg 20160115123105_00005.jpg
20160115123105_00006.jpg 20160115123105_00007.jpg 20160115123105_00008.jpg 20160115123105_00009.jpg 20160115123105_00010.jpg