046 - 006 - 1896

Mpr nr. A046006
Dato : 18960912
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Epileptikere. Sundhedskollegiet. Idet sundhedskollegiet her anmoder hr. Overlægen om at udfylde vedlagte skema vedr. epileptikere, for så vidt angår sindssygeanstalten ved Århus og derefter tilbagesende kollegiet skemaet inden udgangen af indeværende måned, beder man sig samtidig dermed tilstilling oplysning om hvor stort et antal patienter, der i hvert af årene 1891-95 i alt er anmeldt til optagelse i anstalten, og om, hvor mange af disse patienter , der på grund af pladsmangel ikke er bleven optagne inden 2 måneder efter anmeldelsen. Den ommeldte oplysning imødeses her hos ledsaget af en udtalelse om, hvorvidt det kan anses for tilrådeligt og heldigt at søge allerede forkommen eller forventet pladsmangel afhjulpen ved en udvidelse af anstalten. Vedlagte er de omtalte skemaer til opgørelse af antallet af epileptiske tilfælde

 

Kasse 046

20160115123928_00001.jpg 20160115123928_00002.jpg 20160115123928_00003.jpg 20160115123928_00004.jpg 20160115123928_00005.jpg
20160115123928_00006.jpg 20160115123928_00007.jpg 20160115123928_00008.jpg 20160115123928_00009.jpg 20160115123928_00010.jpg