046 - 007 til 012 - 1896

Mpr nr. A046007
Dato : 18960907
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter Holm
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Vareindkøb. Det meddeles herved bankkontoret, at under en anstaltens kasserer, forvalter Hagen Jacobsen, fra i morgen at regne given permission er assistent ved anstalten A. Bernth, bemyndiget til under den sædvanlige form at udfærdige anvisninger på bankkontoret til leverandørens ordre. Holm

Mpr nr. A046008
Dato : 18960815
Forfatter:Geill, dr med, reservelæge Quistgård
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Der meddeles Dem herved fornyet ansættelse som reservelæge ved anstalten på 3 år fra den 1 d.m. at regne. Quistgård til reservelæge Dr. med. Geill

Mpr nr. A046009
Dato : 18960727
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Der har været brand på hospitalet og forskellige effekter er enten brændt, bortkommet eller beskadiget.

Mpr nr. A046010
Dato : 18960804
Forfatter:Frederiksen, Konrad
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Konrad Frederiksen, der for tiden er bosat i Berlin, men ønsker at vende hjem, ansøger om en ledig stilling. Han fortæller, at han har været ansat på en anstalt i Cassel og kender til kurbademassage med koldt vand. Videre henviser han til sine gode anbefalinger. der er dog ingen stilling ledig i den nærmere fremtid.

Mpr nr. A046011
Dato : 18960727
Forfatter:Danielsen, Birgitte Knudsen, Magdalene
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelser: 2 kvinder, Birgitte Danielsen og Magdalene Knudsen, ansøger om ledige pladser, da de ikke er tilfredse med lønningerne i Viborg, hvor de for tiden er ansat på sindssygeanstalten. Det meddeles dem, at der ingen ledige pladser er.

Mpr nr. A046012
Dato : 18960409
Forfatter:Sørensen, S M, fhv. opsynskone Jonassen, fhv. vægter Holm, overlæge Geill, overlæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løntillæg. Ved tillægsbevilling og bevilling i finansloven er der meddelt følgende større understøttelse eller øget honorar: Fhv. vægter Jonassen 175 kr. Fhv. opsynskone S. M. Sørensen yde 175 kr. I anledning af fhv. overlæge Holms sygdomsforfald og den efter ham endeledigelse følgende vakance i overlægeembedet er der tillagt konstitueret overlæge Geill et honorar af 500 kr. og en ekstra læge kandidat for fem måneder af 65 kr.

 

Kasse 046

20160115135833_00001.jpg 20160115135833_00002.jpg 20160115135833_00003.jpg 20160115135833_00004.jpg 20160115135833_00005.jpg
20160115135833_00006.jpg 20160115135833_00007.jpg 20160115135833_00008.jpg 20160115135833_00009.jpg 20160115135833_00010.jpg
20160115135833_00011.jpg 20160115135833_00012.jpg 20160115135833_00013.jpg 20160115135833_00014.jpg