046 - 019 til 029 - 1896

Mpr nr. A046019
Dato : 18960311
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Fødsler. Cirkulære, der omhandler for tidligt fødte eller andre børn, der dør kort efter fødslen. Disse skal behandles som levendefødte og der skal derfor udstedes den sædvanlige dødsattest ved dødsfald. Til alle læger og jordemødre fra sundhedskollegiet  

Mpr nr. A046020
Dato : 18960303
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansøgning. En vis lemmer, der har været ansat før, men som ikke har haft et godt forhold til andre medarbejdere ansøger om plads igen, men det meddeles at der ingen pladser er ledige for tiden.

Mpr nr. A046021
Dato : 18960227
Forfatter:Sørensen, N P
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansøgning. En N. P. Sørensen, der tidligere har været ansat på en åndssvageanstalt, søger om plads, den der er ikke nogen ledig.

Mpr nr. A046022
Dato : 18960226
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Observation. Man spørger fra sundhedskollegiet om anstalten er indstillet på, at omstøde et cirkulære fra 1887 om, at delinkventer ikke kan indlægges til observation uden at sagen først har været forelagt sundhedskollegiet. Det er justitsministeriet, der ønsker sagen taget op, idet man anser pladsforholdene på statens sindssygehospitaler forbedrede men Holm svarer, at han ikke ser nogen grund til ændring endnu, selv om pladsforholdene er bedrede. Han har selv foreslået det omtalte cirkulære indført.

Mpr nr. A046023
Dato : 1896
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer m.v. er vedlagt kasseregnskabet 1896-97.

Mpr nr. A046024 -  Mangler!
Dato : 18960129
Forfatter:Sørensen, Niels, opsynskarl
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Bortkommen opsynskarl. Niels Sørensen Farre er forsvundet fra sin plads, nu meddeler anstalten hans far, at hans efterladenskaber kan hentes.

Mpr nr. A046025
Dato : 18960119
Forfatter:Anchersen, Maria, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Maria Anchersen bliver ansat som 4 måneders kandidat ved anstalten. Det er så vidt jeg kan se den første kvindelige kandidat ved hospitalet.

Mpr nr. A046026
Dato : 18960514
Forfatter:Johansen, Morten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansættelse. Morten Johansen indsender ansøgning om ansættelse som opsynskarl, men får at vide at der ingen pladser er ledige

Mpr nr. A046027 - -  Mangler
Dato : 18961112
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Fødselsdagsbrev til Albert Lund. Hentyder til talen for kvinden (se den trykte udgave af Albert Lunds dagbog, hvor denne episode udførligt omtales).

046028 mangler

046029 noter mangler

 

Kasse 046

20160118115047_00001.jpg 20160118115047_00002.jpg 20160118115047_00003.jpg 20160118115047_00004.jpg 20160118115047_00005.jpg
20160118115047_00006.jpg 20160118115047_00007.jpg 20160118115047_00008.jpg 20160118115047_00009.jpg 20160118115047_00010.jpg
20160118115047_00011.jpg 20160118115047_00012.jpg 20160118115047_00013.jpg 20160118115047_00014.jpg 20160118115047_00015.jpg
20160118115047_00016.jpg