048 - 010 til 015 - 1898

Mpr nr. A048010
Dato : 18980309
Forfatter:Ehnstrøm, O, opsyn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Fæstefritagelse. O. Ehnstrøm anmoder om fritagelse fra pladsen som opsyn, hvortil han var fæstet, fordi han har fundet sig en anden plads og skal giftes om sommeren.

Mpr nr. A048011
Dato : 1898
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Oversigt over karle og pigers løn fra maj 1898.

Mpr nr. A048012
Dato : 18980319
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Tillæg til instruks for overopsynene. Ved udskrivning af pt. af 3. forplejningsklasse, der ikke har beklædningsgenstande beroende på anstalten, må der gives kontoret en skriftlig meddelelse om afrejsen samme dag, den har fundet sted. Er en pt. bortgået meldes det straks til kontoret

Mpr nr. A048013
Dato : 18980419
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker. Pontoppidan ønsker at ansætte 3 s. og bespise dem på 2. klasse, hvilket han søger approbation til hos justitsministeriet og får den

Mpr nr. A048014
Dato : 18980403
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker. Brev til justitsministeriet, hvor Pontoppidan begrunder ansættelsen af yderligere 3 sygeplejersker

Mpr nr. A048015
Dato : 18980404
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Udlæg. Der gives herved bemyndigelse til kassereren uden udgift ordre fra direktionen eller overlægen forskudsvis af anstaltens kasse at afholde udlæg for herværende patienter efter regning der er forsynede med vedkommende overopsyns attestation om deres rigtighed,- og for bogholder til at notere disse regninger. Pontoppidan.

 

Kasse 048

20160119113122_00001.jpg 20160119113122_00002.jpg 20160119113122_00003.jpg 20160119113122_00004.jpg 20160119113122_00005.jpg
20160119113122_00006.jpg 20160119113122_00007.jpg 20160119113122_00008.jpg 20160119113122_00009.jpg