048 - 017 til 022 - 1898

Mpr nr. A048017
Dato : 18980801
Forfatter:Andresen, Caroline, ansøger
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgning. En Caroline Andresen søger en opslået stilling som opsynspige

Mpr nr. A048018
Dato : 18980806
Forfatter:Christensen, Pauline
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Ansættelse. Idet jeg siger Dem hjertelig tak for, at De har antaget mig som sygeplejerske til 1. november d. å. ville jeg gerne bede prof. give mig svar på et par spørgsmål nemlig: Må sygeplejersker bruge egen arbejdsdragt, får hun eget værelse. Jeg er rigtig glad for at skulle til sindssygeanstalten. Pauline Christensen.

Mpr nr. A048019
Dato : 18980418
Forfatter:Geill, Peter Christian Frederik, dr med, reservelæge Ricard
Emnegruppe: Læger
Tekst: Fængselslæge. At under d.d. af justitsministeriet er udfærdiget beskikkelse for reservelæge ved sindssygeanstalten ved Århus dr. med. Peter Christian Frederik Geill til at være fængselslæge for samtlige københavnske fængsler, det skal man herved meddele til behagelig efterretning Ricard.

Mpr nr. A048020
Dato : 18990401
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Instruks for 2. reservelæge. Deltager i den daglige stuegang sammen med overlægen, passer patientbiblioteket, sørger for medicin og har ansvaret for betalingen herfor. Indlægger pt på de dage, hvor han har vagt

Mpr nr. A048021
Dato : 18980330
Forfatter:Jakobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Natvægter. Forvalter Hagen-Jakobsen anser det for nødvendigt at der ansættes en ekstra nattevagt til hovedgården så længe byggeriet efter ildebranden pågår. Han søger derfor direktionen herom. Direktionen meddeler ønsket til ministeriet, som godkender forslaget

Mpr nr. A048022
Dato : 18980413
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Med hensyn til udlevering til afdelingerne fra køkkenet af madvarer m. v. som ikke er opførte på den for pågældende dag udfærdigede madseddel, fastsættes herved, at det, der ordinernes på stuegangen bliver at rekvirere af overopsynet på de dertil bestemte blå rekvisisitionsedler, og at rekvisition på det , der før eller efter stuegangen måtte behøves, bliver at underskrive af en af lægerne og derefter at aflevere i køkkenet. Pontoppidan.

 

Kasse 048

20160119115054_00001.jpg 20160119115054_00002.jpg 20160119115054_00003.jpg 20160119115054_00004.jpg 20160119115054_00005.jpg
20160119115054_00006.jpg 20160119115054_00007.jpg 20160119115054_00008.jpg 20160119115054_00009.jpg 20160119115054_00010.jpg
20160119115054_00011.jpg 20160119115054_00012.jpg 20160119115054_00013.jpg 20160119115054_00014.jpg 20160119115054_00015.jpg
20160119115054_00016.jpg 20160119115054_00017.jpg