048 - 024 til 028 - 1898

Mpr nr. A048024
Dato : 1898
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Liste over personer, der skal have tilsendt årsberetningen

Mpr nr. A048025A
Dato : 18980702
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. august d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 16. d.m. Pontoppidan

Mpr nr. A048025B
Dato : 18980704
Forfatter:Køpke, J P, generalmajor
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Sygeplejerske. Af hensyn til den 27. f.m. her indlagte sindssyge generalmajor J. P. Køpkes pleje har direktionen indrømmet en sygeplejerske af det røde kors, hvis løn betales af familien, frit ophold fra d.d. at regne indtil videre i anstaltens 2. forplejningsklasse. Det meddeles herved kontoret, at efter den indlagte sindssyge generalmajor J. P. Køpke i går er udskreven af anstalten udgår iflg. direkte skrivelse af 4. ds. den til hans pleje antagne sygeplejerske samtidig af anstaltens kost.

Mpr nr. A048026
Dato : 18980718
Forfatter:Drejbye, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Marie Drejbye ansøger om stilling som sygeplejerske, der er opslået i B. T. hun bliver antaget fra den 22. juli 1898

Mpr nr. A048027
Dato : 18980730
Forfatter:Bjelke-Møller, E, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Det meddeles frk. E. Bjelke-Møller, at hun er ansat som sygeplejerske på hospitalets mandlige afdeling fra 1. okt. med en løn af 300 kr., fri station i to værelser, der er delvist møbleret og kost på 2. forplejningsklasse. Lønnen udbetales månedsvis forud, der er tre måneders gensidig opsigelse

Mpr nr. A048028
Dato : 18980730
Forfatter:Christensen, Pauline, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Pauline Christensen, om hvis helbredstilstand der foreligger en lægeerklæring, bliver ansat som sygeplejerske i mandsafdelingen med en løn af 300 kr. årligt, fri station, 3 måneders gensidig opsigelse og kost på 2. forplejningsklasse

 

Kasse 048

20160119145838_00001.jpg 20160119145838_00002.jpg 20160119145838_00003.jpg 20160119145838_00004.jpg 20160119145838_00005.jpg
20160119145838_00006.jpg 20160119145838_00007.jpg 20160119145838_00008.jpg 20160119145838_00009.jpg 20160119145838_00010.jpg
20160119145838_00011.jpg 20160119145838_00012.jpg 20160119145838_00013.jpg 20160119145838_00014.jpg 20160119145838_00015.jpg
20160119145838_00016.jpg