048 - 031 til 034 - 1898

Mpr nr. A048031
Dato : 18980905
Forfatter:Jacobseb, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Efter reglementet tilkommer der ikke funktionærerne dessert til middag undtagen om lørdagen, hvorfor den udlevering af dessert, som efter... til direktionens kundskab i nogen tid har funden sted, må bortfalde. Hvilket herved meddeles hr. forvalter Hagen Jacobsen

Mpr nr. A048032
Dato : 18980917
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Forhold vedr. landbruget. Der er konstateret rødsyge hos anstaltens svinebesætning, hvorfor besætningen sættes under offentlig tilsyn.

Mpr nr. A048033
Dato : 18980903
Forfatter:Larsen. Søren Peter, opsynskarl
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Politiundersøgelse. Opsynskarl Søren Peter Larsen, får sine forhold undersøgt og man tilskriver anstalten om han har modtaget skriftlige og mundtlige instrukser fra overopsynsmanden

Mpr nr. A048034
Dato : 189809
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Man opfordres til at indsende meddelelser hertil inden 21 oktober 1898

 

Kasse 048

20160121142318_00001.jpg 20160121142318_00002.jpg 20160121142318_00003.jpg 20160121142318_00004.jpg 20160121142318_00005.jpg
20160121142318_00006.jpg 20160121142318_00007.jpg 20160121142318_00008.jpg