048 - 036 til 037 - 1898

Mpr nr. A048036
Dato : 18981017
Forfatter: Meyer, Møller, Mariesminde
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Jordkøb. Møller Meyer, Mariesminde tilbyder anstalten en jordlod, der liggende umiddelbart nord for kirkegården, med tilhørende bygninger, der foreslås anvendte til indkvartering af ældre gifte plejere eller håndværkere, som anstalten gerne vil have boende i nærheden. Der søges bevilling til finansåret 1899-1900.

Mpr nr. A048037
Dato : 18981004
Forfatter: Christrensen, Mette, vaskeripige, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Indlæggelse. En vaskeripige, der tjener på anstalten er blevet sindssyg og indlagt. Hun er 78 år og har tjent her siden 1862. Man anmoder justitsministeriet om, at hun kan få frit ophold, da hun ellers skal indlægges på kommunens regning og dette mener man er skadeligt for hendes tilstand. Hun døde i 1899. Hendes navn er Mette Christensen, indlæggelse nr. 5985

 

Kasse 048

20160122110459_00001.jpg 20160122110459_00002.jpg 20160122110459_00003.jpg 20160122110459_00004.jpg 20160122110459_00005.jpg
20160122110459_00006.jpg 20160122110459_00007.jpg 20160122110459_00008.jpg 20160122110459_00009.jpg 20160122110459_00010.jpg
20160122110459_00011.jpg 20160122110459_00012.jpg