048 - 048 til 054 - 1898

Mpr nr. A048048
Dato : 18981206
Forfatter:Holm, R A, overl dr med Pontoppidan, B, professor dr med Geill, C, reservelæge, dr med Poulsen, Arne, reservelæge, dr med sterriis, A Th, kandidat, reservelæge Holm, Thorbjørn, reservelæge Ankersen, M, kandidat Thalbizer, S, kandidat Jørgensen, Charles, kandidat Køster, C A, kandidat Petersen, A M N, kandidat Christiansen, Viggo, kandidat From, Elna, kandidat
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Lægepersonalet har undergået følgende forandringer i det forløbne år. Overl. dr. med R. A. Holm er afskediget efter ansøgning den 31 april 1897, professor dr. med K. B. Pontoppidan er udnævnt til overlæge den 15. feb. 1898, reservelæge, dr. med. C Geill er fratrådt den 30. april 1898, dr. med. Arne Poulsen er ansat som reservelæge fra 1. juni uden at have modtaget pladsen, idet han døde mens han var sygemeldt fra anstalten, A. Th. Østerriis ansattes som kandidat den 1. dec. til 14. feb. og fra 1.juni til 31. okt. 1898, Thorbjørn Holm er ansat som fungerende reservelæge fra 1. nov. 1898, frk. M. Ankersen, kandidat til 31. dec. 1898, S. Thalbitzer fra 1. dec. 1897 til 31. jan. 1898 og fra 1. til 31. marts, Charles Jørgensen, kandidat 1. til 13. jan 1898, C. A. Køster 1. til 28. feb. 1898, A. M. N. Petersen fra 1. april til 31. okt. 1898, Viggo Christiansen 1. juni til 31 juli 1898, frk. Elna From 1. sep. 1898.

Mpr nr. A048049
Dato : 18981215
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Stillingsopslag. Min bekendtgørelse af 3. d.m. om to ledig blivende kandidatpladser er i det hoslagt tilbagefølgende nr. af Berlingske Tidende indrykket på en plads mellem ikke tilsvarende bekendtgørelser, hvor den kan antages kun rent tilfældig at blive bemærket. Jeg tillader mig at anmode om, at fremtidige bekendtgørelser herfra om ledige pladser måtte få plads i bladet blandt dets andre bekendtgørelser om ledige pladser. Pontoppidan

Mpr nr. A048050
Dato : 18981209
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: 1. pleje. Folketingets finansudvalg forespørger, hvilken behandling, der gives på 1. pleje. Hospitalet svarer, at man behandles for hospitalets regning, dog ikke tøj eller tobak eller tilsvarende fornødenheder. Desuden sørger man for bolig, som regel et eneværelse. Medikamenter og bad. Der er adgang til gudstjenesten og adgang til adspredelser, der arrangeres for hele hospitalet, desuden er der mulighed for at læse bøger fra hospitalets bibliotek. Der er fortepiano i dagligstuerne. der er betjening ved det til afdelingen knyttede plejepersonale, patienterne tilses af læge og overopsyn. Såfremt familien betaler, er der mulighed for privat opsyn.

Mpr nr. A048051
Dato : 18980301
Forfatter:Nielsen, Niels Peter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgning om plads som opsyn. Da jeg gerne ville tilbyde hr. overlæge min tjeneste som opsyn, og håber at jeg får plads da jeg har tjent på anstalten et år, på afdeling A ønsker jeg helst at komme til hr. Eriksen igen, og hvis det kunne lade sig gøre ville jeg gerne have andet års løn. Niels Peter Nielsen, tidligere ansat fra 1.1.96 til 1.11 97

Mpr nr. A048052
Dato : 18980627
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsynspiger. Til den herværende mandlige sygeafdeling søges to opsynspiger, af hvilke den ene skal deltage i plejen af patienter, den anden besørge husgerning. Pladserne lønnes med henholdsvis 180 og 125 kr. årlig. Man henvender sig til undertegnede overlæge. Pontoppidan

Mpr nr. A048053
Dato : 18980714
Forfatter:Pontoooidan
Emnegruppe: Revision
Tekst: Tyfus-epidemi. Den i anstaltens nærhed herskende tyfus epidemi giver mig anledning til at advare funktionærerne mod den udefra kommende mælk, som navnlig ikke bør nydes uden at være kogt. Også vil det være rettest ved besøg i omegnen at afholde sig fra drikkevandet. Pontoppidan

Mpr nr. A048054
Dato : 18980930
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Patientarbejde. Fortegnelse over pt. arbejde udført af 3. klasses pt. på mandfolkeafdelingerne A- C, M og N i september måned 1898.

 

Kasse 048

20160122142755_00001.jpg 20160122142755_00002.jpg 20160122142755_00003.jpg 20160122142755_00004.jpg 20160122142755_00005.jpg
20160122142755_00006.jpg 20160122142755_00007.jpg 20160122142755_00008.jpg 20160122142755_00009.jpg 20160122142755_00010.jpg
20160122142755_00011.jpg 20160122142755_00012.jpg 20160122142755_00013.jpg 20160122142755_00014.jpg