049- 001-005 - 1899

Mpr nr. A049001
Dato : 18990922
Forfatter:Holm, Th, reservelæge
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Der indkaldes rettelser til statshåndbogen, man indsender reservelæge Th. Holm navn og fødeår 08.07.1866.

Mpr nr. A049002
Dato : 18991219
Forfatter:Postkontor, Århus
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Post. På grund af den betydelige forøgelse af antallet mellem sindssygeanstalten og Århus Postkontor udvekslede postsager og det for kontorets personale derved opståede forøgede arbejde henstilles til den ærede direktions overvejelse, om ikke det i den anledning til fordeling blandt personalet hidtil ydede gebyr af 75 kr. årlig kunne forhøjes til 100 kr. årlig. Svaret foreligger på samme stykke papir, idet man meddeler at det desværre ikke er muligt indenfor det nuværende budget.

Mpr nr. A049003
Dato : 1899
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Revision
Tekst: Den nye folkestue tages i brug nytårsaften og vil for fremtiden stå åben for personalet fra klokken 8 1/2 til klokken 10 1/2. Med hensyn til ordenens opretholdelse og rengøring af lokalerne træffer forvalteren de fornødne bestemmelser. Pontoppidan.

Mpr nr. A049004
Dato : 18991024
Forfatter:og Hartmanns, Grunewig
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Isolering. Tilbud på isolering af damprør med Grunwig og Hartmanns korkskåle.

Mpr nr. A049005
Dato : 18991219
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Ubekendt. Direktionen billiger efter det foreliggende ikke at kunne imødekomme Deres andragende af 11. ds. fremsatte ønske.

 

Kasse 049

20160122144250_00001.jpg 20160122144250_00002.jpg 20160122144250_00003.jpg 20160122144250_00004.jpg 20160122144250_00005.jpg
20160122144250_00006.jpg 20160122144250_00007.jpg 20160122144250_00008.jpg 20160122144250_00009.jpg 20160122144250_00010.jpg
20160122144250_00011.jpg 20160122144250_00012.jpg 20160122144250_00013.jpg