049- 006 - 1899

Mpr nr. A049006
Dato : 19000108
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Maskinarbejder. I skrivelse af 11. f.m. har direktionen anholdt om, at der fra den 1. d.m. til yderligere medhjælp for anstaltens maskinmester med en årlig løn af 720 kr. og fri station i 3. forplejningklasse, idet direktionen til begrundelse heraf har henvist til uoverkommenligheden af arbejdet for den nuværende maskinmester og fyrbøder, særlig eftergennemførelsen af en række ny arbejder og foranstaltninger ved anstalten, der stiller yderligere krav til de pågældende.Foranlediget heraf skal man efter over sagen at have brevvekslet med finansministeriet til behagelig efterretning melde,at justitsministeriet herved bemyndiger direktionen til på overnævnte vilkår fra det nævnte tidspunkt at regne at antageen udlært maskinarbejder til medhjælp for anstaltens maskinmester, idet tilføjes at den så henseende fornødne efterbevilling vil blive søgt ved ændringsforslag under behandling af tillægs bevilling.

 

Kasse 049

20160122145314_00001.jpg 20160122145314_00002.jpg 20160122145314_00003.jpg 20160122145314_00004.jpg 20160122145314_00005.jpg
20160122145314_00006.jpg 20160122145314_00007.jpg 20160122145314_00008.jpg 20160122145314_00009.jpg 20160122145314_00010.jpg