049- 017-019 1899

Mpr nr. A049017
Dato : 18991017
Forfatter:Holm, Åge cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1ste december 1899. Pladsen bliver besat med cand. med. etchir. Åge Holm, Skrænten Ålborg.

Mpr nr. A049018
Dato : 18990930
Forfatter:Pontoppidan Quistgård Vestergård
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret til videre efterretning for vedkommende at direktionen har bestemt, at der i stedet for pålæg af ost til eftermiddags mellemmaden til anstaltens samtlige tyende personale i 3die forplejningsklasse skal gives 8 kv. kød til hver fra 1. okt. d.å,. at regne Pontoppidan Quistgård Vestergård.

Mpr nr. A049019
Dato : 18990930
Forfatter:Pontoppidan Quistgaard Vestergaard
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har bestemt at der fra 1ste oktober d.å. at regne bliverforsøgsvis at anvende margarine i stedet for smør til tillavning af de retter af middagsmad i anstaltens forskellige forplejningsklasser, hvor det lader sig gøre af hensyn til madens tillavning og velsmag. At der af margarine må bruges samme kvantiteter som bespisningsreglement et foreskriver af smør, samt at forvalteren er bemyndiget til under hånden at anskaffe den margarine, der viser sig tjenlig til den anførte brug. Pontoppidan Quistgaard Vestergaard.

 

Kasse 049

 

20160125120636_00001.jpg 20160125120636_00002.jpg 20160125120636_00003.jpg 20160125120636_00004.jpg 20160125120636_00005.jpg
20160125120636_00006.jpg 20160125120636_00007.jpg 20160125120636_00008.jpg 20160125120636_00009.jpg