049- 029-030 1899

[noter mangler]
Mpr nr. A049029
Mpr nr. A049030
Dato : 18990621
Forfatter:Pontoppidan Hagen-Jakobsen, forvalter
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. I anledning hr. forvalterens andragende af 17de ds skal direktionen meddele, at der intet er til hinder for, at De på tidspunkter, hvor Deres husstand er hævet, får kost fra anstaltens køkken, dog at De må indgive begæring til direktionen for hver enkelt gang, De ønsker et arrangement derom* det omhandlede. med angivelse af, for hvilken tid, og at prisen bliver at beregne ikke for enkelte måltider, men pr dag a 1 kr. Pontoppidan. Til hr. forvalter Hagen-Jakobsen.

[Dokumenter mangler]
Mpr nr. A049028B
Dato : 18990821
Forfatter:Pontoppidan Albech, O K
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Pladsen som 2den reservelæge ved den herværende anstalt bliver ledig den 1. oktober d.å. ansøgningerom denne plads, der lønnes med 1200 kr. årlig samt fri station og bolig for en ugift, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 15. september førstkommende Pontoppidan., Ansat pr. 1. januar bliver O. K. Albech

[Dokumenter mangler]
Mpr nr. A049028A
Dato : 18990822
Emnegruppe: Epidemier
Tekst: Skarlagens-epidemi. Brev til Århus Stiftsamt vedrørende en skarlagensfeberepidemi, der har ramt tyendet på hospitalet. Til isolationsstation ønsker man lånt et telt på kommunehospitalet under forudsætning af at dettes overlæge samtykker.

 

Kasse 049

 

20160125143056_00001.jpg 20160125143056_00002.jpg 20160125143056_00003.jpg 20160125143056_00004.jpg